PL ustąpić
volume_up
{czasownik}

ustąpić (też: zrezygnować, rezygnować)
Teraz mniejszości te muszą ustąpić i ratować się ucieczką.
Now these minorities must resign themselves to flight.
Laurent Gbagbo musi natychmiast ustąpić i przekazać władzę Alassana'emu Ouattarze, prawowicie wybranemu prezydentowi.
Laurent Gbagbo must resign immediately and cede power to Alassane Ouattara, the legitimately elected President.
Mógłby pan zwyczajnie ustąpić ze stanowiska, ale ma pan jeszcze pewne obowiązki do spełnienia.
You may have resigned, but you still have responsibilities.
ustąpić (też: ustępować)
volume_up
to ebb {czas. nieprzech.}
ustąpić (też: ustępować, minąć, mijać, udać się)
ustąpić (też: poprawić się, ucichnąć)
To mój kraj, który, jeśli nie ustąpi w tej sprawie, powinien ze wstydem zwiesić głowę.
It is my country which, if it does not relent in this case, should hang its head in shame.
ustąpić (też: ustępować)
volume_up
to step aside {czas.} (job transfer)
ustąpić (też: zrezygnować)
Pan poseł Lamassoure powiedział wczoraj, że jest gotowy ustąpić ze stanowiska.
Mr Lamassoure yesterday said that he was willing to step down from office.
W tym zakresie konieczne jest również ustąpienie prezydenta Mubaraka.
In this regard, it is also necessary for Mr Mubarak to step down.
Sam Dalajlama uznał realność tej sytuacji, kiedy zagroził, że ustąpi ze swej pozycji - żyjącego wcielenia boga.
The Dalai Lama himself recognised the reality of the situation when he threatened at the time to step down as a living god.
Parlament Europejski opowiedział się za kompromisem i nie ustąpił głosom panikarzy.
The European Parliament has opted for compromise and has not yielded to the siren voices of alarmists.
volume_up
to humor {czas.} [Amer.]
volume_up
to humour {czas.} [Bryt.]
ustąpić (też: ucichnąć, osłabnąć)
ustąpić (też: ustępować)
(Przewodnicząca poprosiła mówcę o ustąpienie)
(The President asked the speaker to stand down)
W przyszłym roku mam ustąpić, ale dopóki tego nie uczynię, będę stał po stronie ludzi, którzy mnie wybrali, i pomagał im zamiast przeszkadzać.
I am due to stand down next year but, until I stand down, I will stand up for the people who elected me and will help them and not stand in their way.
Parlament potępia również w najsurowszych słowach łamanie przez reżim praw człowieka w Libii i wzywa pułkownika Kaddafiego do natychmiastowego ustąpienia.
It also condemns in the strongest possible terms the human rights violations in Libya by the regime and calls on Colonel Gaddafi to stand down immediately.

Przykłady użycia - "ustąpić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMuszę zrozumieć, że moje potrzeby muszą czasem ustąpić potrzebom innych.
And I have to understand that my needs sometimes have to be sublimated to other needs.
PolishJest to sprawa o zasadniczym znaczeniu i powinno być jasne, że w tym względzie nie możemy ustąpić.
That is essential and it should be clear that we must not budge on this issue.
PolishJako szef policji minister ten powinien ustąpić z urzędu.
As the head of a police authority, this minister should pack his bags and go.
PolishNowa egipska konstytucja nie może ustąpić miejsca prawu szariatu.
The new Egyptian constitution must not be given over to sharia.
PolishA rozkazawszy im precz ustąpić z rady, radzili się między sobą,
But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves,
PolishTo działanie niepożądane powinno ustąpić w miarę kontynuacji leczenia.
People usually stop losing weight as treatment goes on.
PolishMógłby pan zwyczajnie ustąpić ze stanowiska, ale ma pan jeszcze pewne obowiązki do spełnienia.
You may have resigned, but you still have responsibilities.
PolishCzy musimy ustąpić wobec władzy tylko dlatego, że jest potężniejsza?
Do we have to bow to a power simply because it is larger?
PolishA potem zaczęło się w Egipcie i Hosni Mubarak postanowił ustąpić.
And then Egypt started, and Hosni Mubarak decided to leave.
PolishInne objawy mięsaka Kaposiego, takie jak obrzęk wokół guza, również mogą zmniejszać się lub ustąpić.
Other symptoms of Kaposi's sarcoma, such as swelling around the tumour, may also improve or disappear.
PolishObjawy te powinny zazwyczaj ustąpić, ale jeśli tak się nie stanie należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
The problem will usually go away but if it doesn’t, check with your doctor or pharmacist.
PolishPóki nie dostaną tyle, ile chcą, nie zamierzają ustąpić.
They're not getting enough, so they're not going to move.
PolishReakcje te powinny ustąpić w ciągu dwóch do trzech dni.
These reactions should disappear within two to three days.
Polishmogą także całkowicie ustąpić po zmniejszeniu dawki.
The effect may also disappear if the dose is reduced. ol
PolishJednak wydaje się, że Rosja w ogóle nie zamierza ustąpić.
However, Russia does not seem to be budging at all.
PolishWidać, że balkony muszą ustąpić miejsca otwartej scenie.
Here you see that the balconies actually have to move out of the way in order to bring a thrust into the space.
PolishI nagle Zin Al-Abidin Ben Ali postanowił ustąpić.
And then Zine al-Abidine Ben Ali decided to leave.
PolishPonadto różnorakie interesy członków UGW muszą ustąpić miejsca wspólnym interesom gospodarczym Unii Europejskiej.
Furthermore, EMU members' diverse interests must take secondary priority to the EU's common economic interests.
PolishReakcje te powinny ustąpić w ciągu 2- 3 dni.
These reactions should disappear within 2-3 days.
PolishNaszym zdaniem wskazują one, że rządy niemiecki i francuski muszą ponownie ustąpić w dwóch ważnych kwestiach.
We can see this as an indication that the German and French governments need to move once again on two significant points.