"uspokoić się" - angielskie tłumaczenie

PL

"uspokoić się" po angielsku

volume_up
uspokoić się {czas. zwr. dk}

PL uspokoić się
volume_up
{czasownik zwrotny}

uspokoić się
uspokoić się (też: osiąść, osiadać, osiedlać, osiedlić)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "uspokoić się"

uspokoić czasownik
się zaimek

Przykłady użycia - "uspokoić się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishStarając się uspokoić rynki, wywołujecie państwo niepokój wśród przedsiębiorstw.
In attempting to reassure the markets, you are unsettling companies.
PolishPo ustąpieniu gorączki, osoby te mogłyby się uspokoić i dołączyć do dorosłych.
When the fever subsides, they may rest and rejoin the grown-ups.
PolishLecz niepobożni będą jako morze wzburzone, gdy się uspokoić nie może, a którego wody wymiatają kał i błoto.
But the wicked are like the troubled sea; for it cannot rest, and its waters cast up mire and dirt.
PolishWczoraj wieczorem pani komisarz starała się nas uspokoić.
The Commissioner tried to reassure us yesterday evening.
PolishProszę się uspokoić, inaczej wezwę funkcjonariuszy!
Please let us stop this, otherwise I will call the clerks!
PolishW szczególności cieszę się, że udało nam się uspokoić niektóre obawy zgłaszane przez Parlament w tym kontekście.
I am especially glad that we were able to reassure Parliament about some of the concerns that had been raised in this context.
PolishNie mów mi, że mam się uspokoić, Brad.
PolishPanie Anderson, proszę się uspokoić.
PolishNa zakończenie: niniejsze sprawozdanie powinno uspokoić wszystkich, którzy obawiają się, że UE przechodzi obecnie kryzys tożsamości.
As a final point, all those who fear that the EU is facing an identity crisis at the moment should take heart from this report.
PolishZawstydzi się Emat i Arfad; bo wieść złą usłyszą, i zatrwożą się, tak że się i morze wzruszy, a nie będzie się mogło uspokoić.
Hamath is confounded, and Arpad; for they have heard evil tidings, they are melted away: there is sorrow on the sea; it cannot be quiet.
PolishPragnę jednak uspokoić regiony kwalifikujące się do mechanizmu stopniowej likwidacji pomocy: nikt nie zamierza ich porzucać na pastwę losu.
However I wish to reassure the regions that would have qualified for the phasing-out mechanism: there is no question of abandoning them.
PolishPonadto obserwowano rozdrażnienie, senność, gorączkę, bezsenność, biegunkę, wymioty, brak apetytu i długotrwały, niedający się uspokoić płacz.
Other side effects included irritability, sleepiness, fever, sleeplessness, diarrhoea, vomiting, loss of appetite and prolonged crying where the child cannot be consoled.
PolishChciałbym uspokoić wszystkich, którzy obawiają się nadużyć systemu lub łamania przepisów wskutek korzystania z usług zewnętrznych dostawców.
I would like to reassure everyone who is concerned that there will be abuse of the system or the regulations will not be adhered to as a result of using external service providers.