"urlop macierzyński" - angielskie tłumaczenie

PL

"urlop macierzyński" po angielsku

PL urlop macierzyński
volume_up
{męski}

urlop macierzyński
Oczywiście nie wystarczy tylko pełnopłatny dłuższy urlop macierzyński.
Of course, fully paid and longer maternity leave is not enough on its own.
W niektórych krajach urlop macierzyński jest opłacany z wpływów podatkowych.
In certain countries, maternity leave is paid out of tax revenue.
Ponadto urlop macierzyński musi być gwarantowany wszystkim kobietom.
Furthermore, maternity leave must be guaranteed for all women.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "urlop macierzyński"

urlop rzeczownik
macierzyński przymiotnik
English

Przykłady użycia - "urlop macierzyński" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeżeli urlop macierzyński nie będzie odpowiednio wynagradzany, będą się nań decydować tylko te kobiety, dla których praca nie ma większego znaczenia.
If leave is not properly paid, only those women whose jobs do not matter can take it up.
PolishTrzecią kwestią jest urlop macierzyński i związany z porodem dla kobiet prowadzących działalność na własny rachunek oraz współpracujących małżonków.
My third point concerns maternity and childbirth leave for self-employed women and assisting spouses.
PolishParlament potrzebuje jednoznacznych przepisów dla asystentów, dotyczących takich sytuacji, jak zwolnienie chorobowe czy urlop macierzyński.
Still, the Parliament needs clear regulations for assistants as regards situations such as disease or maternity as well.
PolishCzy obejmuje to ustawodawstwo, jakie Europa tworzy od dziesiątków lat, takie jak dyrektywa o czasie pracy czy przepisy o wynagrodzeniu za wydłużony urlop macierzyński?
Does this encompass legislation for which Europe has been the architect for decades, such as the Working Time Directive and extended maternity pay?
PolishBadania Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że 16-tygodniowy urlop macierzyński i związany z porodem jest zbyt krótki; zaleca się wręcz 24 tygodnie.
(NL) Mr President, research by the World Health Organization indicates that 16 weeks' maternity and childbirth leave is too short, and even recommends 24 weeks.