"urlop" - angielskie tłumaczenie

PL

"urlop" po angielsku

PL urlop
volume_up
{męski}

urlop (też: odjazd, przepustka)
volume_up
leave {rzecz.}
Właśnie w tej dyrektywie należy połączyć urlop ojcowski z macierzyńskim.
It is here in this directive that paternity leave and maternity leave must be brought together.
Niektóre państwa mają urlop macierzyński, niektóre mają również urlop ojcowski, a inne znów urlop rodzicielski.
Some countries have maternity leave, some have paternity leave as well, and some have parental leave.
Urlop ojcowski i rodzicielski zostaną uregulowane w osobnej dyrektywie.
Paternity and parental leave will be dealt with in another directive.
urlop
volume_up
furlough {rzecz.}
urlop (też: wczasy, ferie, wakacje)
volume_up
holiday {rzecz.} [Bryt.]
Ich praca jest ciężka, a nie zawsze mają możliwość wypoczynku np. na urlopie.
Their work is hard, and they do not always have the opportunity to take a holiday, for example.
Nie wykorzystywał urlopu, był w pracy od samego początku prezydencji.
He has not taken any holiday, he has been at work since the start of his Presidency.
Pani przewodnicząca! Podróżni, których plany urlopowe pokrzyżował pył wulkaniczny mają problemy z ubezpieczeniem.
Madam President, travellers whose holiday plans have been ruined by the volcanic ash face confusion over insurance.
urlop (też: wczasy, wakacje)
volume_up
vacation {rzecz.}
So I can take my vacation from work.
Jako że położnik mamy był na urlopie, poród odebrał kompletnie obcy lekarz.
And so my mother's prenatal physician had gone on vacation, so the man who delivered me was a complete stranger to my parents.
Jenny jest młodą amerykańską dentystką bez stażu, która przybyła do kliniki jako wolontariusz podczas 3-tygodniowego urlopu.
Jenny is a young American dental hygienist who has gone to the clinic as a volunteer during her three-week vacation.
Kiedy pracowałem w Microsoft, wziąłem urlop i poszedłem do szkoły szefów kuchni we Francji.
While I was at Microsoft, I took a leave of absence and went to a chef school in France.

Synonimy (polski) dla "urlop":

urlop

Przykłady użycia - "urlop" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW moim cyklu siedmiu lat pracy i rocznego urlopu, urlop to 12,5 mojego czasu.
If I look at my cycle, seven years, one year sabbatical, it's 12.5 percent of my time.
PolishNajczęściej spotykaną formą migracji jest urlop, kolejną zaś wyjazdy służbowe.
The most frequent form of migration is holidaymaking.
PolishZdecydowałem też wziąć urlop naukowy w New School w Bruce.
I decided to take a sabbatical, in fact, at the New School, Bruce.
PolishCzy ktokolwiek z Państwa kiedykolwiek przeprowadzał roczny urlop?
Anybody in here has actually ever conducted a sabbatical?
PolishSpędziłem swój pierwszy roczny urlop w Nowym Jorku.
I had spent my first sabbatical in New York City.
PolishKobiety również częściej decydują się na przerwy w karierze zawodowej, na przykład kiedy rodzą dzieci i biorą urlop na ich wychowanie.
Women also take more career breaks, for example, when they have children and take time off to bring them up.
PolishParlament potrzebuje jednoznacznych przepisów dla asystentów, dotyczących takich sytuacji, jak zwolnienie chorobowe czy urlop macierzyński.
Still, the Parliament needs clear regulations for assistants as regards situations such as disease or maternity as well.
Polishwysyłać kogoś na urlop bezpłatny
Polishwysłać kogoś na urlop bezpłatny
Polishwziąć urlop dziekański
Polishwziąć urlop naukowy
Polishwziąć urlop naukowy
Polishwysyłać na urlop bezpłatny
Polishwysłać na urlop bezpłatny
PolishCzy obejmuje to ustawodawstwo, jakie Europa tworzy od dziesiątków lat, takie jak dyrektywa o czasie pracy czy przepisy o wynagrodzeniu za wydłużony urlop macierzyński?
Does this encompass legislation for which Europe has been the architect for decades, such as the Working Time Directive and extended maternity pay?
PolishHazel Clausen jest antropologiem; postanowiła wziąć urlop i powiedziała sobie: "Mogę nauczyć się wiele o kulturze, jeśli od podstaw stworzę taką, która nie istnieje".
Hazel Clausen is an anthropologist who took a sabbatical and decided, "You know, I would learn a lot about culture if I created a culture that doesn't exist from scratch."