"unieważniać" - angielskie tłumaczenie

PL

"unieważniać" po angielsku

PL unieważniać
volume_up
[unieważniam|unieważniałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Europejski Trybunał Sprawiedliwości unieważnia rejestrację nazwy „feta" jako chronionej nazwy pochodzenia.
The European Court of Justice annuls the registration of the name "feta" as a protected designation of origin.
Ludzie chorzy nie powinni być zmuszani do zwracania się do sądu w celu egzekwowania swoich praw i unieważniania nieuzasadnionego wymogu uprzedniej zgody.
Sick people should not have to go to court in order to validate their rights and to get unjustified requirements for prior authorisation overruled.

2. Prawo

unieważniać (też: unieważnić)

Synonimy (polski) dla "unieważniać":

unieważniać