PL umorzenie
volume_up
{nijaki}

1. "przez spłatę"

umorzenie (też: amortyzacja, kasacja)
umorzenie

2. Prawo

umorzenie

3. finanse

umorzenie
volume_up
sinking {rzecz.}

Przykłady użycia - "umorzenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPopiera umorzenie zadłużenia krajów najsłabiej rozwiniętych.
It supports cancelling the debt of the least developed countries.
PolishSzczególnym wkładem krajów bogatych było umorzenie długu oraz zapewnienie dostępności szczepionek.
The rich countries' particular contribution has been debt relief and ensuring the availability of vaccines.
PolishUmorzenie tego zadłużenia to po prostu kwestia sprawiedliwości.
Cancelling the debt is simply a matter of justice.
PolishUmorzenie długów publicznych w połączeniu z egzekwowaniem surowych wymogów otwiera drogę do nowej przyszłości.
Writing off public debts in combination with enforcing strict requirements paves the way for a new future.
PolishPo pierwsze: umorzenie długu.
PolishUważam, że powinniśmy zezwolić tym krajom na umorzenie strat w oparciu o uporządkowany plan, by ich społeczeństwa mogły zacząć znów normalnie żyć.
I believe that we must allow those losses to be written off by means of a structured plan, so that these societies may get back onto their feet.
PolishCo byście pomyśleli, gdybyście siedem lat później, mimo wniosku prokuratorskiego o umorzenie sprawy z braku dowodów, wciąż czekali na proces?
What would you think if, seven years later, despite the public prosecutor asking for the case to be closed due to a lack of evidence, you were still awaiting trial?