"umiejscowić" - angielskie tłumaczenie

PL

"umiejscowić" po angielsku

PL umiejscowić
volume_up
{czasownik}

umiejscowić (też: ustalać, ustalić, przymocować, obsadzać)
volume_up
to fix {czas.}
Końcówkę pipety umiejscowić na powierzchni skóry i ścisnąć pipetę opróżniając całą jej zawartość.
Place the tip of the pipette on the skin and squeeze the pipette to empty the entire contents.
Oba kontynenty muszę zatem ustanowić nowe ramy i zdobyć nowe instrumenty, aby umiejscowić dialog między UE i AU na dużo wyższym szczeblu.
The two continents therefore urgently need to establish a new framework and acquire a new set of instruments in order to place the EU-AU dialogue on a much higher level.
Na zakończenie, w odpowiedzi na stwierdzenia kilku przedmówców, chciałbym powiedzieć, że sytuację Bośni i Hercegowiny należy umiejscowić w ramach regionalnych.
To conclude, and to respond to several speakers, I would say that the Bosnia and Herzegovina situation needs to be placed within a regional framework.

Synonimy (polski) dla "umiejscowić":

umiejscowić

Przykłady użycia - "umiejscowić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTeraz, kiedy zredukowaliśmy całą historię do tylko dwudziestu dziewięciu cudownych zdjęć, możemy umiejscowić relację w tym miejscu.
And now we've whittled down that whole story to just 29 matching photographs, and then we can enter the narrative at that position.
PolishW astronomii i kosmologii staramy się przenieść do czasów przed Darwinowskim początkiem, by umiejscowić Ziemię w kontekście wszechświata.
And what we try to do in astronomy and cosmology is to go back before Darwin's simple beginning, to set our Earth in a cosmic context.
PolishGdy zostałem wybrany prezydentem Republiki, postawiłem sobie za cel priorytetowy, aby umiejscowić Francję z powrotem w sercu integracji europejskiej.
When I was elected President of the Republic I set myself the priority of putting France back at the heart of European integration.
PolishDotyczy on młodych ludzi, którzy wyrażają siebie i tworzą platformę, w ramach której mogą umiejscowić swoje doświadczenia w szerszym kontekście europejskim.
This is about young people expressing themselves and creating a platform where they can link their experience to the wider European context.
PolishNa zakończenie, w odpowiedzi na stwierdzenia kilku przedmówców, chciałbym powiedzieć, że sytuację Bośni i Hercegowiny należy umiejscowić w ramach regionalnych.
To conclude, and to respond to several speakers, I would say that the Bosnia and Herzegovina situation needs to be placed within a regional framework.
PolishA jednak, mimo naszego zasadniczego sprzeciwu wobec europejskiej polityki energetycznej, niniejsze sprawozdanie można również umiejscowić w kontekście prawnym lub w ramach rynku wewnętrznego.
Yet, beyond our fundamental disagreement about European energy policy, this report can also be placed within a legal context, or within the framework of the internal market.