"ulubiony" - angielskie tłumaczenie

PL

"ulubiony" po angielsku

volume_up
ulubiony {przym. m.}
EN

PL ulubiony
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

ulubiony
volume_up
favorite {przym.} [Amer.]
(Śmiech) To mój drugi ulubiony cytat z Kinseya. ~~~ To mój drugi ulubiony cytat z Kinseya.
(Laughter) Which is my second favorite line in the entire oeuvre of Alfred Kinsey.
Mój ulubiony przykład to książka kucharska "Larousse Gastronomique".
And here -- again, my favorite example -- is the cookbook, the "Larousse Gastronomique."
Teraz pokażę mój ulubiony efekt komputerowy.
So my favorite visual effect in the movie is the one I'm about to show you.
volume_up
favored {przym.} [Amer.]
volume_up
favoured {przym.} [Bryt.]
ulubiony
volume_up
favourite {przym.} [Bryt.]
Gry wideo są obecnie ulubioną formą wypoczynku młodych ludzi w Europie i poza nią.
Video games are now the favourite recreational activity of young people in Europe and beyond.
Ulubioną taktyką jego wrogów jest terroryzm przeciwko państwu.
The favourite tactics of its opponents have been terrorism against the state.
Wiedziałem, że jest jeden z Pani ulubionych tematów.
I knew that this was one of your favourite subjects.
ulubiony
volume_up
pet {przym.}
Everyone wants your pet thing.
Sądzę, że zamiast tego zaakceptowane zostaną ulubione teorie antyrynkowej ferajny, które narzuci się londyńskiemu City.
I think, instead, that the pet theories of the anti-market crowd will be adopted and forced upon the City of London.
Jest to oczywiście problematyczne, gdyż wszyscy mamy swoje ulubione projekty i własne pomysły na temat tego, czym powinien zajmować się Parlament.
Of course, this is problematic, because we all have our own pet projects and our own ideas about what Parliament should be doing anyway.
ulubiony (też: ceniony)
volume_up
prized {przym.}
ulubiony

Synonimy (polski) dla "ulubiony":

ulubiony

Przykłady użycia - "ulubiony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish„Tak naprawdę”, wspomina Tina Lanik, „to wcale nie był mój ulubiony rodzaj teatru.
“Actually,” says Tina Lanik, “that wasn’t my kind of theatre at all.
PolishOto ulubiony przykład klimatologów, jeden z wielu pomysłów geoinżynierii.
Here is an example that climatologists like a lot, one of the dozens of geoengineering ideas.
PolishMój ulubiony motyw to znów komenda "chodź".
I mean, my all-time classic is another "come here" one.
PolishWybraliśmy dziewięciu finalistów, których projekty pokazywaliśmy w całym regionie, a lokalne społeczności wybierały swój ulubiony, mówiąc "To jest nasz projekt".
And we picked nine finalists, and then those nine finalists were distributed throughout the entire region, and then the community picked their design.
PolishChciałabym skoncentrować się na najlepszej praktyce, takiej jak mój ulubiony przykład hiszpańskich nagród za reklamy, które w odpowiedni sposób odnoszą się do kwestii płci.
I would like to concentrate on best practice, for instance I like the Spanish example of awards for advertising that handle gender issues well.