"ukończyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"ukończyć" po angielsku

PL ukończyć
volume_up
{czasownik}

Należy się upewnić, że ukończono cykl szczepienia składający się z dwu dawek szczepionki.
Make sure you finish/ your child finishes the complete vaccination course of two injections.
Dają ci 48 godzin na ukończenie biegu.
They give you 48 hours to finish this race.
Życzę wszystkim państwu powodzenia w pracach do czasu ukończenia przedmiotowego dokumentu.
I wish everyone well with the work until this dossier is finished.

Przykłady użycia - "ukończyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNależy ukończyć plan działania z zakresu liberalizacji reżimu wizowego.
The road map for visa liberalisation must be completed.
PolishW tym duchu proszę o państwa zaufanie i wsparcie, abyśmy mogli ukończyć ten proces.
In that spirit, ladies and gentlemen, I ask for your confidence and support to enable us to carry out that process.
PolishW ciągu lata udało się ukończyć linie produkcyjną.
PolishJeśli masz niski dochód w Stanach Zjednoczonych, masz większą szansę pójść do więzienia niż ukończyć 4-letnie studia.
If you're low-income in the United States, you have a higher chance of going to jail than you do of getting a four-year degree.
Polishukończyć studia informatyczne
PolishDlatego właśnie uważam, że przedmiotowy program jest świetny i jestem zadowolona, że udało się nam ukończyć go w tak krótkim czasie bez żadnych problemów.
That is why I think this programme is an excellent programme and I am pleased that we completed it without any problems in such a short time.
PolishMimo tego Kathrin musiała ukończyć dwuletnie studia uzupełniające w systemie francuskim, zanim mogła ubiegać się o przyjęcie na wymarzone studia podyplomowe.
Nonetheless, she had to pursue 2 further years of undergraduate study in the French system before she could apply for the postgraduate course she wanted there.
PolishI - co nie mniej ważne - należy ukończyć proces naprawy sektora bankowego, aby zapewnić kredytowanie gospodarki realnej, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Last but not least, the banking sector repair must be completed, to safeguard the provision of credit to the real economy, to enterprises and to households.