"uciszyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"uciszyć" po angielsku

volume_up
uciszyć {czas. dk}

PL uciszyć
volume_up
{czasownik}

uciszyć (też: wyciszyć, zatuszować, tuszować)
uciszyć (też: uciszać)
volume_up
to quiet {czas. przech.} [Amer.] (person)
Bronię jedynie uczciwych Europejczyków - proszę się uciszyć i wrócić na miejsce, proszę wrócić na miejsce!
I am only defending honest Europeans - be quiet and go back to your gallery, go back to your gallery!
uciszyć
uciszyć (też: uciszać)
volume_up
to shush {czas.} [pot.]
uciszyć (też: uciszać)
volume_up
to shut up {czas.} [pot.] (silence sb)
volume_up
to still {czas. przech.}

Przykłady użycia - "uciszyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDziś też, podobnie jak wtedy, prześladowcom nie udaje się uciszyć tych odważnych głosów.
Now, as then, the oppressors fail in their attempts to silence these courageous voices.
PolishCzy mogłaby pani uciszyć Izbę?
(DE) Madam President, could you please call for silence in the Chamber?
PolishDrezdeńskich „Tkaczy” nie udało się jednak uciszyć.
Nevertheless, the Dresden "Weavers" were not prepared to be silenced.
PolishWszyscy kardiolodzy chcieli go uciszyć.
All the cardiac doctors tried to shut him down.
PolishTo jest sesja plenarna, więc proszę się uciszyć i dać nam możliwość wygłoszenia jednominutowych wystąpień.
Colleagues, this is a plenary sitting, so please stop talking and give us the opportunity to carry on with our one-minute speeches.
PolishTo dziwny rodzaj demokracji, kiedy próbuje się uciszyć mniejszość, która podejmuje działania dopuszczane przez Regulamin.
It is a strange type of democracy when you are trying to silence a minority who are just doing what they are allowed to do within the Rules of Procedure.
PolishProszę się uciszyć.
PolishDlatego też mam zamiar raz na zawsze uciszyć głosy twierdzące, że flexicurity jest koncepcją neoliberalną mającą na celu osłabienie praw pracowniczych.
Therefore, I will attempt once and for all to silence all the voices that claim that flexicurity is a neo-liberal concept aimed at undermining the rights of employees.
PolishAresztowania zwolenników opozycji, które miały miejsce w grudniu, przedstawiają sposób, w jaki przy użyciu przemocy próbuje się uciszyć przeciwników Łukaszenki.
The arrests of the supporters of the opposition in December reflect the way in which an attempt is being made to silence Lukashenko's opponents using violent means.
PolishPrzypadek Savalana i aresztowanych w ostatnim czasie demonstrantów pokazuje, jak wątłe są w Azerbejdżanie podstawowe prawa i jak władze są gotowe uciszyć dysydentów.
The Savalan case and the cases of demonstrators arrested recently show how basic rights in Azerbaijan remain weak and how far the authorities are prepared to silence dissidents.