"uświadomić sobie" - angielskie tłumaczenie

PL

"uświadomić sobie" po angielsku

PL uświadomić sobie
volume_up
{czasownik}

uświadomić sobie (też: wypełnić, wypełniać, zdawać, zdać)
Może powinniśmy uświadomić sobie że jesteśmy jak ptaki.
Maybe what the world needs now is for us to realize that we are like the birds.
... pozwoliły mi uświadomić sobie, że czasami zachowuję się jak szalona osoba, a ja nie chcę aby mój nowy mąż uważał nie za wariatkę.
... have helped me realize that sometimes I can act like a crazy person, and I don't want my new husband to think I'm a crazy person.
Musimy uświadomić sobie, że skutki zmian klimatu dla gospodarki wodnej mogą spowodować efekt domina i mogą mieć wpływ na wiele sektorów gospodarki.
We must realize that the consequences of climate change on the water regime may cause a domino effect and may impact on many sectors of the economy.
Małe kraje, takie jak Szwecja, powinny uświadomić sobie wartość wspólnej waluty.
It is now that small countries like Sweden should realise the value of a common currency.
Musimy uświadomić sobie, że Europa nie jest w stanie konkurować ze światem pod względem innowacyjności.
We must realise that Europe has fallen behind in the global innovation competition.
Czas uświadomić sobie, że bal się skończył.
It is time to realise, therefore, that the party is over.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "uświadomić sobie"

uświadomić czasownik
sobie zaimek

Przykłady użycia - "uświadomić sobie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy uświadomić sobie rzeczywiste zmiany technologiczne, które miały miejsce w tym okresie.
We must recognise the real changes that have taken place in technology over that period.
PolishPowinni uświadomić sobie, że zbudowali dynamikę spotkań i wykorzystać gry.
They should consciously recognize that they've built an appointment dynamic and leverage the games.
PolishMusimy uświadomić sobie istnienie naturalnego kapitału.
I think the first point to make is that we need to recognize natural capital.
PolishZachód musi sobie uświadomić, jaka sytuacja panuje w Afganistanie.
The West must wake up to the realities of Afghanistan.
PolishRuchy demokratyczne, jakie mają ostatnio miejsce na Południu, pomogły nam uświadomić sobie istniejące sprzeczności.
The recent democratic movements in the South have helped make us aware of our contradictions.
PolishMożesz się nimi bawić jak pokrętłami głośności, aby uświadomić sobie ich obecność, przez przemieszczanie się.
It's starting to play with them as levers, to get conscious about them and to move to different places.
PolishWarto jest sobie uświadomić, że to właśnie kobiety ponoszą największy ciężar kryzysu finansowego.
It is worth reminding ourselves that it is women who are bearing the heaviest burden as a result of the financial crisis.
PolishTak naprawdę proponuję uświadomić sobie, że już od dawna stoimy przed wyborem -- mamy całe menu.
So what I'm proposing is really to say that we have, for a very long time, had a situation when we've had a menu of choices.
PolishNa tym etapie ważne jest, aby sobie uświadomić, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku absolutorium za rok 2007.
At this stage, it is relevant to recall that we faced a similar situation for the 2007 discharge.
PolishMusimy to sobie jasno uświadomić: nie mamy wyboru.
PolishMusimy uświadomić sobie, że światowy handel zbożem jest skoncentrowany w rękach coraz mniejszej liczby przedsiębiorstw.
We must wake up to the fact that global grain trade is concentrated in the hands of fewer and fewer companies.
PolishPo pierwsze, należy podkreślić i uświadomić sobie ogromną wartość polityki wizowej dla Unii Europejskiej.
Firstly, it is important to emphasise, to make ourselves aware, of the great value of this visa policy to the European Union.
PolishWyobraźcie sobie, że 7 lat siedzicie w laboratoriach MIT, by nagle uświadomić sobie, że jesteście artystą performance.
Imagine spending seven years at MIT and research laboratories, only to find out that you're a performance artist.
PolishJednak musimy uświadomić sobie rzeczywistość.
PolishAle warto sobie uświadomić, że gdyby ta dyskusja odbywała się tydzień temu, w środę, to byłaby ona zupełnie inna.
We should bear in mind, however, that if this debate had taken place on Wednesday of last week, it would have been quite different.
PolishWszyscy powoli się starzejemy i kiedy pomyślimy o takich sytuacjach, powinniśmy sobie uświadomić, że wkrótce będą one także nas dotyczyć.
We are all growing a little older and if we think about it, these are things that will affect us too before long.
PolishTrzeba to sobie głęboko uświadomić.
PolishJest ona oczywiście tylko częścią rozwiązania: nie jest rozwiązaniem wyłącznym, ale należy sobie uświadomić, że ma do wniesienia istotny wkład.
It is part of the solution: not the whole solution, of course, but it should be realised that it has a contribution to make.
PolishRównież dlatego, że dbając o własny interes, potrafimy uświadomić sobie naszą odpowiedzialność za resztę świata.
And also because that's where, in terms of our own self-interest, we finally begin to grasp our ability to respond, our responsibility to the rest of the world.
PolishOto, dlaczego warto jest słuchać praktyków i uświadomić sobie, że w rzeczywistości lobbyści mają pozytywny wpływ na naszą pracę parlamentarną.
That is why it is important to listen to the practitioners and recognise that in reality, lobbyists do enhance our parliamentary work.