"typ" - angielskie tłumaczenie

PL

"typ" po angielsku

PL typ
volume_up
{męski}

1. ogólne

typ (też: numer, rodzaj, gatunek, druk)
volume_up
type {rzecz.}
typ 1 (szczep Mahoney) 4 typ 2 (szczep MEF- 1) 4 typ 3 (szczep Saukett) 4
type 1 (Mahoney strain)4 type 2 (MEF-1 strain)4 type 3 (Saukett strain)4
Szczepionka do stymulacji czynnej odporności przeciwko cirkowirusowi świń typ 2.
Vaccine to stimulate active immunity against Porcine circovirus type 2
Polisacharyd Haemophilus typ b (fosforan polirybozylorybitolu) 3
Haemophilus type b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) 3
typ (też: rodzaj)
volume_up
sort {rzecz.}
Ten typ codziennej ich heroiczności.
Just the sort of everyday heroics of New Yorkers.
To typ danych 3D czytanych przez maszyny.
This is the sort of 3D data that a machine will read.
Ponadto tego typu inwestycje wyjątkowo pasują do obecnych czasów.
This sort of investment is furthermore especially suited to our times.
typ
volume_up
cuss {rzecz.} [pot.] (person)

2. Biologia

typ
volume_up
phylum {rzecz.}

3. potoczny

Więc dzisiaj jesteśmy tu by podzielić się z wami przesłaniem, które przekazał nam pewien ważny i szczególny typ - ten lampart.
Well today we're here to share with you a message that we have learned from a very important and special character -- this leopard.
Przywodzi mi to na myśl, że ani geografia, ani charakter narodowy, czyli popularne wyjaśnienia tego typu spraw, nie są naprawdę ważne.
Which leads me to think that neither geography nor national character, popular explanations for this kind of thing, are really significant.
Współcześni piraci to nie postaci z powieści przygodowych; to nie korsarze typu Johnny'ego Deppa, huśtający się na linach.
Modern day pirates have no romance; they are not Johnny Depp type characters swinging through the rigging.
typ (też: facet, koleś, gość, gostek)
volume_up
guy {rzecz.} [pot.]
Jeśli tak sądzisz, Platon to nie twój typ.
If you think that, Plato's not your guy.
Now, Fincher is an interesting guy.

Przykłady użycia - "typ" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTaki typ zachowań związanych z odżywianiem należy niezwłocznie wyeliminować.
This kind of dietary behaviour needs to be stopped immediately.
PolishAntygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA) 2, 3 Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b go
(polyribosylribitol phosphate) 2 conjugated to tetanus toxoid as a carrier 1
PolishWprowadzając ten typ usług pożyczkowych, należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach.
When introducing loans of this kind, however, a few important issues need to be borne in mind.
Polishfondaparynuksu nie były badane u pacjentów z HIT typ II. uk
Interaction with other medicinal products and other forms of interaction
PolishPlanet oznaczonych jako "typ Ziemi" jest zdecydowanie więcej niż innych planet jakie widzimy.
The planets which are marked "like Earth," [are] definitely more than any other planets that we see.
PolishInwestorzy nie chcą inwestować swoich środków w ten typ projektów.
This is not the kind of thing investors put their money into.
PolishAby uzyskać więcej informacji, kliknij typ miejsca na poniższej liście.
Click on one of them in the list below to learn more.
PolishWięc gdy stosujesz ten typ diety zaczniesz brzydko pachnieć.
So when you go on these kinds of diet, they begin to smell bad.
PolishMarzył mu się zupełnie nowy typ sklepu, który obok sprzedaży detalicznej odegra też rolę kulturalną.
He wanted a new kind of store -- a new one -- a store that had a cultural role as well as a retail one.
PolishWielu z nas jednak postrzega się jako jeden typ, albo drugi.
And I often think that they have the best of all worlds.
PolishTen typ cukrzycy zazwyczaj rozwija się u ludzi dorosłych.
This is the diabetes that usually develops in adulthood.
PolishW tym okresie, w celu potwierdzenia infekcji wywołanej przez Haemophilus influenzae typ b, należy przeprowadzić inne badania. ne
Other tests should be performed in order to confirm HIB infection during this period.
PolishTo taki typ windy, w którym trzeba wybrać piętro, na które się wybiera jeszcze zanim wsiądzie się do windy.
These are the ones where you have to press what floor you're going to go to before you get in the elevator.
PolishJeden typ wciąż się na nowo wypełnia wodą, ten drugi przechowuje wodę.
PolishDla przykładu, niech spojrzę w notatki, zdaje się, że tylko w Belgii wprowadzono ten typ etykietowania papierosów.
To give you an example, I am just going through my notes, we have now only Belgium which has introduced them.
PolishPrawdopodobnie mieli język, ponieważ mieli taki sam typ genu FOXP2 jak my, co odkryto tu, na Oxfordzie.
They had language, probably, because we know they had the FOXP2 gene of the same kind as us, which was discovered here in Oxford.
PolishPolisacharyd Haemophilus influenzae typ b
conjugated to tetanus toxoid as a carrier t
PolishDrugi typ to dyfuzja sił, czyli proces, w którym wszystkie państwa, wschodnie i zachodnie tracą wpływy na rzecz aktorów nie-państwowych.
The other is power diffusion, the way power is moving from all states West or East to non-state actors.
PolishJest to standardowy typ klawiatury komputerowej ale oczywiście mogę ją przeskalować tak, aby pasowała do szerokości moich dłoni.
Now, obviously, this is kind of a standard keyboard, but of course I can rescale it to make it work well for my hands.
Polishtyp 2 nie mniej niż 2. 1 log 10