"tym bardziej" - angielskie tłumaczenie

PL

"tym bardziej" po angielsku

PL tym bardziej
volume_up
{przysłówek}

tym bardziej (też: tym)
volume_up
all the more {przysł.}
Jeśli są wątpliwości, to tym bardziej kary tej nie wolno stosować.
If doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
Jest to tym bardziej istotne ze względu na trwający kryzys gospodarczy.
This is all the more significant because of the current economic crisis.
Tym bardziej należy więc uznać, że szczyt nie spełnił naszych oczekiwań.
Which makes the outcome of the summit all the more disappointing.
tym bardziej (też: co więcej)
volume_up
a fortiori {przysł.} [form.]

Synonimy (polski) dla "tym bardziej":

tym bardziej

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "tym bardziej"

tym przysłówek
bardziej przysłówek

Przykłady użycia - "tym bardziej" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW związku z tym rezolucja ta jest bardziej istotna niż to prawdopodobnie uznano.
Accordingly, this resolution is more important than is probably recognised.
PolishPodkreślenie roli uniwersytetów w tym kontekście jest bardziej niż uczciwe.
It is more than fair to highlight the role of the universities in that respect.
PolishI im większy odnoszą sukces, i im więcej mają władzy, tym bardziej są nieszczęśliwi.
And the more they succeed and the more power they have, the more unhappy they are.
PolishIm bardziej bezkarni będą się czuć, tym bardziej będzie wzrastała ich liczba.
The more they feel that they are immune, the more their numbers will grow.
PolishTym bardziej nie chciałabym, aby nasze podstawowe prawo do prywatności było łamane.
Still less do I want to see our fundamental privacy rights being violated.
PolishNie jest to wina ani Parlamentu Europejskiego, ani tym bardziej Komisji.
That is not the European Parliament's fault, nor is it the Commission's fault.
PolishDlatego tym bardziej konieczne jest szybkie przyjęcie odpowiednich reguł rynkowych.
It is therefore even more important to adopt appropriate rules for the markets quickly.
PolishW rzeczywistości tym bardziej należy zapewnić, że zrealizujemy główne jej cele.
It is, in fact, all the more reason to ensure that we deliver on the Strategy's key aims.
PolishPoza tym wniosek umożliwi bardziej efektywną współpracę między policją różnych krajów.
Besides, this proposal will allow for more effective cooperation between police forces.
PolishNie sądzę, byśmy mogli ocenić, kto w tym konflikcie ucierpiał bardziej.
I do not believe that we can measure who has suffered more in this conflict.
PolishJeśli są wątpliwości, to tym bardziej kary tej nie wolno stosować.
If doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
PolishJeśli to prawda, głosowanie, które mamy niebawem odbyć staje się sprawą tym bardziej naglącą.
If it is true, it makes the vote that we are about to hold all the more pressing.
PolishJesteśmy ich przyjaciółmi, ale nie chcemy być ich wasalami, a tym bardziej sługusami.
We are their friends, but we do not wish to be their vassals and still less their lackeys.
PolishRada prosi, abyśmy zrzekli się tych zasad i tym samym umożliwili bardziej płynne postępowanie.
The Council is asking us to renounce these principles in order to move swiftly.
PolishJestem wstrząśnięty jako polityk, a tym bardziej jako ojciec i jako mężczyzna.
As a politician, I am stunned, even more so as a father and a man.
PolishPrzedsiębiorstwa nie będą w stanie go spłacić, a tym bardziej budżety państw członkowskich.
Businesses will not be able to pay it, Member States' budgets even less so.
PolishTym bardziej musimy działać zgodnie z prawdą i zdecydowanie, działać przejrzyście i z odwagą.
That makes it even more urgent to be true and bold, transparent and to have courage.
PolishJest to tym bardziej istotne ze względu na trwający kryzys gospodarczy.
This is all the more significant because of the current economic crisis.
PolishJest to tym wyraźniej zauważalne, im bardziej akcja zbliża się do 9 listopada 1989 roku.
This becomes all the more noticeable as the plot homes in on the ninth of November, 1989.
PolishW tym kontekście coraz bardziej niepokoi mnie kwestia wyłączeń.
In this regard, I am increasingly concerned about the issue of the exclusions.