Przykłady użycia - "trzymaj się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishKrzyczę: "Mamo trzymaj się pasa!" "Zbudowali siedem, to trzeba je wykorzystać."
I said, "Ma, pick a lane!" "They give you seven lanes, they expect you to use them."
PolishNie trzymaj się muzyki elektronicznej jeśli zajmujesz się fizyką".
Don't get caught up in electronic music if you're doing physics."
PolishTedy rzekł Booz do Rut: Słuchaj mię córko moja; nie chodź zbierać kłosów na insze pole i nie odchodź stąd, ale się tu trzymaj dziewek moich.
Then said Boaz unto Ruth, Hearest thou not, my daughter?
PolishTrzymaj się szlaku, utartego szlaku.
PolishWięc kiedy współpracuję z Rahmanem, który jest świetnym muzykiem, często mu mówię: "Nie trzymaj się tego, co już napisano w scenariuszu.
So when I work with Rahman who's a great musician, I often tell him, "Don't follow what the script already says.
PolishRzekła jej też Rut Moabitka: Nadto mi jeszcze mówił on mąż: Trzymaj się czeladzi mojej, póki nie pożną wszystkiego zboża mego.
And Ruth the Moabitess said, Yea, he said unto me, Thou shalt keep fast by my young men, until they have ended all my harvest.
PolishI trzymaj się z dalek od okien.
PolishTrzymaj się od niej z daleka.
PolishA jeśli ci się nie uda, trzymaj się tych 8 zasad i uwierz - to one prowadzą do sukcesu.
Or failing that, do the eight things -- and trust me, these are the big eight things that lead to success.
PolishJeśli nie rozwiniemy wytrzymałości, żeby trzymać się tego co robimy - cokolwiek wybierzesz, trzymaj się tego - wszystko to będzie tylko, wiecie, chwilową modą.
If we don't develop the stamina to stick with things -- whatever it is you pick, stick with it -- all of this stuff is just going to be, you know, a fad.
PolishDo tej pory gęsi chodziły po drugiej stronie wybiegu, jakby mówiły "Trzymaj się od niego z daleka!"
And amazingly, the geese who were on the other side of the paddock when I was around -- "Get the hell away from this kid!" -- when I lowered my voice, they all came right up to us.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "trzymaj się"

się zaimek
opróżnić się czasownik
English
opróżniać się czasownik
English
zapaść się czasownik
udawać się czasownik
English
zapadać się czasownik
udać się czasownik
English
przepalać się czasownik
English
przepalić się czasownik
English
brać się czasownik
English
wgłębić się czasownik
English
całować się czasownik
wziąć się czasownik
English
przekonać się czasownik
English
wgłębiać się czasownik
English