"trawić" - angielskie tłumaczenie

PL

"trawić" po angielsku

volume_up
trawić {czas. ndk}

PL trawić
volume_up
[trawię|trawiłbym] {czasownik}

trawić (też: strawić)
volume_up
to digest [digested|digested] {czas. przech.} (food)
Orlistat blokuje lipazy żołądkowo- jelitowe (enzymy, które pomagają trawić tłuszcz).
Orlistat blocks gastrointestinal lipases (enzymes that digest fat).
Dzięki gotowanemu jedzeniu jest łatwiej trawić.
So because of having cooked food, it's easier to digest.
On zaczyna trawić odpadki i po upływie pięciu dni montuje je w biokompozyty.
It'll actually begin to digest these wastes and, over the next five days, assemble them into biocomposites.

Synonimy (polski) dla "trawić":

trawić

Przykłady użycia - "trawić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPozostaje jeszcze tylko jeden, ostateczny cel: ten zabójczy wirus nie może już dłużej trawić ziemi.
There is only one final objective: this lethal virus must no longer find fertile ground.
PolishNie moglibyśmy przetwarzać informacji, trawić, poruszać się ani rozmawiać, gdybyśmy żyli w równowadze termicznej.
We would not be able to process information, metabolize, walk and talk, if we lived in thermal equilibrium.
PolishSą stworzone na potrzeby diety, która jest miękka, papkowata, która nie posiada dużo włókien diety, którą łatwo przeżuwać i trawić.
It is made for a diet which is soft, mushy, which is reduced in fibers, which is very easily chewable and digestible.
PolishAlbowiem Paweł umyślił był minąć Efez, aby mu nie przyszło czasu trawić w Azyi, bo się kwapił, jeźliby mu można, aby na dzień świąteczny był w Jeruzalemie.
For Paul had determined to sail past Ephesus, that he might not have to spend time in Asia; for he was hastening, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.