"towary konsumpcyjne" - angielskie tłumaczenie

PL

"towary konsumpcyjne" po angielsku

PL towary konsumpcyjne
volume_up
{niemęskoosobowy}

1. ogólne

towary konsumpcyjne
Mówiąc o podatkach akcyzowych, musimy pamiętać, że są one nakładane na wyraźnie określone towary konsumpcyjne i usługi: tytoń, alkohole i nośniki energii.
When talking about excise duties, we must remember that they are levied on clearly defined consumer goods and services: tobacco, alcohol and energy products.
To co się teraz wydarzyło, to spadek zdolności nabywczej klas średnich w krajach trzeciego świata, tak że ludzie ci teraz z trudem mogą nabyć inne towary konsumpcyjne.
What has now happened is that the purchasing power of the middle classes in third world countries has decreased so that these people are finding it difficult to buy other consumer goods.

2. Handel

towary konsumpcyjne

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "towary konsumpcyjne"

towary rzeczownik
towar rzeczownik
konsumpcyjny przymiotnik

Przykłady użycia - "towary konsumpcyjne" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTowary konsumpcyjne muszą być zgodne z umową sprzedaży.Przyjmuje się, że towary konsumpcyjne są zgodne z umową, gdy w momencie ich dostarczenia konsumentowi:
Goods are deemed to be in conformity with the contract if, at the moment of delivery to the consumer: