"tolerować" - angielskie tłumaczenie

PL

"tolerować" po angielsku

volume_up
tolerować {czas. ndk}

PL tolerować
volume_up
[toleruję|tolerowałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Europa nie będzie tolerować dławienia wolności przez białoruskiego dyktatora.
Europe will not tolerate the suppression of freedom by the Belarusian dictatorship.
Nie możemy tolerować żadnych skandali czy niegospodarności w dziedzinie wydatków.
We cannot tolerate any scandal or mismanagement of expenditure.
Nie możemy tolerować tego strasznego, odrażającego prześladowania pani Ebadi.
We cannot tolerate such dreadful, abominable persecution of Ms Ebadi.
tolerować
volume_up
to brook [brooked|brooked] {czas.} [form.]
Czy Parlament Europejski będzie tolerować takie pogwałcenie praw?
Shall we, as the European Parliament, brook this violation, Madam President?
tolerować (też: znosić, godzić się na)
volume_up
to stand for {czas.} (cut, reduction)
Cały kontynent spisany na straty -- nie musimy tego tolerować.
A whole continent written off -- we do not have to stand for this.
Ważny jest jednak komunikat, że cała Europa i Parlament nie będą już tolerować stosowanej przez ten kraj przemocy.
What is important, however, is the message that Europe as a whole and Parliament will no longer stand for its violence.
tolerować (też: znosić, znieść)
volume_up
to do with {czas.} (sb/sth)
Cały kontynent spisany na straty -- nie musimy tego tolerować.
A whole continent written off -- we do not have to stand for this.
Nie sadzę, że nasi obywatele będą to dłużej tolerować.
I do not think our citizens will put up with this for much longer.
Uważam, że nie wolno tolerować takiej sytuacji.
I do not believe it should be tolerated.
tolerować (też: cierpieć)
Nie sadzę, że nasi obywatele będą to dłużej tolerować.
I do not think our citizens will put up with this for much longer.
To sprawozdanie to coś więcej niż zła prognoza pogody, którą możemy dziś tolerować, ponieważ jutro sytuacja może ulec poprawie.
This report is more than a bad weather forecast that we can put up with today because things might improve tomorrow.
Kałamarnica toleruje tę błazenadę ponieważ potrzebuje tego światła.
The reason the squid is willing to put up with these shenanigans is because it wants that light.

2. "coś"

tolerować (też: przymknąć oczy, przymykać oczy)
tolerować
volume_up
to countenance [countenanced|countenanced] {czas.} [form.] (misuse, slander)
To barbarzyństwo, nie można go tolerować i musimy go zakończyć raz na zawsze.
It is barbaric, it should not be countenanced and we need to ban it once and for all.

Synonimy (polski) dla "tolerować":

tolerować

Przykłady użycia - "tolerować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo barbarzyństwo, nie można go tolerować i musimy go zakończyć raz na zawsze.
It is barbaric, it should not be countenanced and we need to ban it once and for all.
PolishJak mogliśmy tolerować system, w którym tylko maluczcy płacili podatki?
How could we have tolerated a system where only the little guys were paying taxes?
PolishJak długo międzynarodowa społeczność i Unia Europejska zamierza to tolerować?
How long are the international community and the European Union going to go on tolerating this?
PolishNie można tolerować przemocy seksualnej wobec dziewcząt i kobiet.
There should be no tolerance for the sexual violence against girls and women.
PolishTaka sytuacja jest niedopuszczalna i nie możemy tolerować luk prawnych ułatwiających te działania.
This is unacceptable, and legal loopholes must not be allowed to facilitate it.
PolishMusimy zadać sobie pytanie, czy chcemy tolerować niewolnictwo.
Okay, we have to ask ourselves, are we willing to live in a world with slavery?
PolishI nie może zrozumieć jak można tolerować takie barbarzyństwo. ~~~ Daje upust swojej frustracji.
And he can't understand how this barbarism can be tolerated, and he vents his frustrations.
PolishInne kraje nie powinny tolerować tak rozpowszechnionego łamania praw człowieka i praw politycznych.
Other countries should not condone these widespread political and human rights breaches.
PolishNie można tolerować sytuacji, gdy karabinierzy zjawiają się w szkole.
The appearance of the Carabinieri at the school was intolerable.
PolishNie możemy pod jakąkolwiek postacią tolerować wykorzystywania i wszelkich niezgodnych z prawem działań.
Exploitation and illegal activities cannot be tolerated at all in any form.
PolishRząd rosyjski musi jednoznacznie oświadczyć, że nie będzie tolerować łamania praw człowieka.
The Russian Government must state unequivocally that human rights violations will not be tolerated.
PolishUważam, że nie można już więcej tolerować tej dwutorowości.
I believe that this twin-track approach should no longer be tolerated.
PolishMy, narody Europy, nie możemy tolerować tej wielkiej niesprawiedliwości poprzez zaniechanie działania.
We, the nations of Europe, simply cannot condone this enormous injustice by failing to act.
PolishNie możemy tolerować żadnych odstępstw czy działań oportunistycznych.
No deviation from this or expediency should be tolerated.
PolishZapowiada to pogorszenie życia tych, którzy naprawdę są w potrzebie, czego nie możemy tolerować.
This forecasts a deterioration in the lives of those actually in need, which should not be tolerated.
PolishNie powinniśmy tolerować żadnego wzrostu budżetu...
No proposal for an increase in the budget should be tolerated ...
PolishNie można nadal tolerować braku patentu europejskiego.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the absence of a European patent can no longer be tolerated.
PolishChcę jednak powiedzieć jasno, że Komisja nie będzie tolerować żadnych prób podważania zasad Schengen.
But let me state clearly that the Commission will not accept any attempts to undermine the Schengen principles.
PolishNie wolno tolerować jakiejkolwiek pobłażliwości w tym zakresie.
No indulgence can be tolerated in this area.
PolishChcę powiedzieć jasno: nie można tolerować reguł Schengen, ale jedno nie wyklucza drugiego.
Let me be very clear on this: infringement of Schengen rules cannot be tolerated, but one element does not exclude the other.