"tkanka tłuszczowa" - angielskie tłumaczenie

PL

"tkanka tłuszczowa" po angielsku

PL tkanka tłuszczowa
volume_up
{żeński}

1. Anatomia

tkanka tłuszczowa
brown adipose tissue

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "tkanka tłuszczowa"

tkanka rzeczownik
English
tłuszcz rzeczownik

Przykłady użycia - "tkanka tłuszczowa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPodskórna tkanka tłuszczowa może przerastać w miejscu wstrzyknięcia.
Fatty tissue of the skin can build-up at the site of injection.
Polishwystępują również w adipocytach (tkanka tłuszczowa). zy
The receptors are also found in adipocytes (fat tissue). ina
PolishMożemy więc pójść, pozwolić sobie nakłuć brzuch, a na zewnątrz wydostanie się tkanka tłuszczowa.
So you could go in, you could get your tummy-tuck.
PolishZdecydowali oni, że tkanka tłuszczowa odsysana podczas liposukcji, która - w USA mamy wiele odessanej tkanki tłuszczowej.
They've decided that liposuction fluid, which -- in the United States, we have a lot of liposuction fluid.
PolishNastępnie fentanyl ulega redystrybucji do przestrzeni między tkankami głębokimi (mięśnie i tkanka tłuszczowa) a osoczem.
Subsequently, fentanyl is redistributed between the deep tissue compartment (muscle and fat) and the plasma.
PolishJe li zbyt cz sto wykonuje si wstrzykni cia w to samo miejsce, tkanka tłuszczowa pod skór mo e si kurczy (lipoatrofia) lub zag ci
If you inject yourself too often at the same site, fatty tissue under the skin at this site may shrink (lipoatrophy) or thicken (lipohypertrophy).
PolishA tkanka tłuszczowa?
PolishJeśli zbyt często wykonuje się wstrzyknięcia w to samo miejsce, tkanka tłuszczowa pod skórą może się kurczyć (lipoatrofia) lub zagęścić (lipohipertrofia).
If you inject yourself too often at the same site, fatty tissue under the skin at this site may shrink (lipoatrophy) or thicken (lipohypertrophy).
PolishEcha ultrasonograficzne z krwi oraz tkanek miękkich, takich jak tkanka tłuszczowa oraz mięśnie są obrazowane w interfejsie ze względu na małe różnice w ultrasonicznych właściwościach tkanek.
The ultrasound echoes from blood and biological soft tissues such as fat and muscles are generated at interfaces due to small differences in the ultrasonic properties of the tissues.
PolishAby ograniczyć możliwość wystąpienia takiej sytuacji, należy przedsięwziąć środki ostrożności zapewniające podanie implantu droga podskórną, szczególnie u psów z obfitą tkanką tłuszczową podskórną.
To minimise this problem, caution needs to be exercised to ensure that the implant is administered by subcutaneous injection, particularly in dogs with pronounced depots of subcutaneous fat.