"tak samo jak" - angielskie tłumaczenie

PL

"tak samo jak" po angielsku

EN

PL tak samo jak
volume_up
{przysłówek}

tak samo jak (też: dokładnie jak)
volume_up
just as {przysł.}
Był to reżim totalitarny i zbrodniczy, tak samo jak nazizm.
It was a totalitarian, criminal regime, just like Nazism.
Tak samo jak rodzina z małymi dziećmi, my również musimy wybierać nasze priorytety.
Just as in a family with young children, we must decide on our priorities here as well.
Opowiedziałem ją tak samo, jak przed chwilą opowiedziałem Wam.
I began the speech by telling them the story of what had just happened the day before in Nashville.

Synonimy (polski) dla "tak samo jak":

tak samo jak

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "tak samo jak"

tak przysłówek
tak partykuła
tak
English
tak! wykrzyknik
English
sam rzeczownik
sam przymiotnik
sam przysłówek
sam zaimek
sam
jak rzeczownik
English
jak przysłówek
jak spójnik
jak przyimek
English
jak zaimek
jak? wykrzyknik
English

Przykłady użycia - "tak samo jak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKomisja Europejska - tak samo jak my w Parlamencie - chce usunąć tę izolację.
The European Commission - and we in Parliament - want to lift this isolation.
PolishNie dam się jednak ogłupić, tak samo jak nie da się ogłupić wielu moich kolegów.
Well I am not fooled, and many of my colleagues are not fooled either.
PolishTak samo jak rodzina z małymi dziećmi, my również musimy wybierać nasze priorytety.
Just as in a family with young children, we must decide on our priorities here as well.
PolishSprawozdanie pana posła Arifa pełne jest dobrych intencji tak samo jak droga do piekła.
The report by Mr Arif is paved with good intentions, as is the road to hell.
PolishMoja grupa wspiera go tak samo, jak wspiera euro, to znaczy całkowicie.
My group supports it as much as it supports the euro, that is to say, totally.
PolishGwiazdy okrążają czarną dziurę tak samo jak planety okrążają słońce.
Stars will orbit the black hole in the very same way that planets orbit the sun.
PolishTak samo jak pan Gauzès i inni, chciałabym zadać Komisji trzy pytania.
There are three questions I want to ask the Commission, like Mr Gauzès and others.
PolishUnia Europejska potrzebuje Rosji tak samo, jak Gruzji, o ile nie bardziej.
The European Union needs Russia as much as it needs Georgia, if not more.
PolishWspółczucia nie można zredukować do świętości tak samo jak nie można go zredukować do litości.
Compassion can't be reduced to sainthood any more than it can be reduced to pity.
PolishWszystkie języki są równe, tak samo jak równe są wszystkie istoty ludzkie.
All languages are equal, the same way that all human beings are equal.
PolishLiczymy na bardzo ścisłą współpracę, tak samo jak to miało miejsce w przeszłości.
We hope to be very closely involved, as we have been in the past.
PolishNa wodach poza Europą powinniśmy postępować dokładnie tak samo, jak czynimy to na naszym terenie.
We should behave outside European waters in just the same way as we do at home.
PolishTwoi użytkownicy dbają o swoją społeczność, a spam irytuje ich tak samo jak Ciebie.
Your users care about your community and are annoyed by spam too.
PolishNie cierpię ekstremizmu tak samo jak każdy.
on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, I detest extremism as much as anyone.
PolishProszę doradzać pani Tymoszenko tak samo jak doradzaliśmy panu Janukowyczowi.
Advise Mrs Tymoshenko in the same way as we did Mr Yanukovych.
PolishTak samo jak istnieją korzyści dla ludzi i zwierząt, tak też istnieją korzyści z zabawy w pracy.
Just like there's benefits for humans and animals, there's benefits for play at work.
PolishTak samo jak ma to korzyści dla zwierząt, tak też daje korzyści ludziom.
Just like there's benefits to animals, there's benefits to humans.
PolishMożna zauważyć, że komputerowe postacie po prawej ruszają się tak samo jak tancerze.
You can see the computer characters on the right are having the same complex motion as the dancers.
PolishTak samo, jak ważne jest połączenie aspektów cywilnych i wojskowych.
The combination of civil and military aspects is of major importance.
PolishZwiązki mają swoją rolę do odegrania w demokracji społecznej, tak samo jak przywódcy polityczni.
The unions have a role of social democracy, just as political leaders do.