"sztywność" - angielskie tłumaczenie

PL

"sztywność" po angielsku

PL sztywność
volume_up
{żeński}

sztywność (też: nieelastyczność)
volume_up
inflexibility {rzecz.} (of material)
sztywność
volume_up
stiffness {rzecz.}
kości, bóle twarzy, sztywność mięśniowo - szkieletowa, osłabienie mięśni
Joint swelling, Bone pain, Facial pain, Musculoskeletal stiffness, Muscular weakness
Niezbyt często: kurcze mięśni, bóle mięśniowo- szkieletowe lub sztywność.
Uncommon: muscular cramp/ spasm, musculoskeletal pain/ stiffness.
sztywność mięśni (wzmożone napięcie), bolesność mięśni (mialgia), osłabienie mięśni
muscle stiffness (hypertonia), painful muscles (myalgia), muscular debility (myasthenia), back
Uważam, że sztywność i biurokracja zawsze czają się za rogiem.
I believe that rigidity and bureaucracy are always lying in wait.
Trzecia sprawa to sztywność naszego budżetu.
The third element is the rigidity of our budget.

Synonimy (polski) dla "sztywność":

sztywność

Przykłady użycia - "sztywność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSztywność mięśni Priapizm Nasilone erekcje (przedłużone lub bolesne erekcje)
Priapism Erections increased (prolonged or painful erections)
PolishNa objawy te składały się głównie gorączka, dreszcze oraz sztywność mięśniowa.
These symptoms mainly comprised fever, chills and rigors.
Polishwstrzyknięcia *, zmęczenie, sztywność, gorączka§, objawy ic
Amenorrhea, breast pain, dysmenorrhea, menorrhagia, menstrual disorder, vaginal disorder
PolishBól mięśniowo - szkieletowy Sztywność mięśni Kurcze mięśni
Musculo- skeletal pain Muscle tightness Muscle spasm
PolishZapalenie w miejscu wstrzyknięcia, reakcja w miejscu Bardzo często: wstrzyknięcia *, zmęczenie, sztywność, gorączka§, objawy t
Amenorrhea, breast pain, dysmenorrhea, menorrhagia, menstrual disorder, vaginal disorder
Polishpu wstrzyknięcia, zmęczenie, sztywność, gorączka§, objawy grypopodobne§, złe samopoczucie, drażliwość
Injection site inflammation, injection site reaction, fatigue, rigors, fever§, influenza-like symptoms§, malaise, irritability
PolishSztywność mięśni Kurcze mięśni
Musculo- skeletal pain Muscle tightness Muscle spasm
PolishObejmowały one wysoką gorączkę z bólem głowy i dezorientacją, ospałość, sztywność karku, zapalenie tkanki mózgu i nerwów.
These include high fever with headache and confusion, lethargy, stiff neck, and inflammation of brain and nerve tissues.
PolishBól mięśniowo - szkieletowy Sztywność
Polishpu Zapalenie w miejscu wstrzyknięcia, reakcja w miejscu Bardzo często: wstrzyknięcia, zmęczenie, sztywność, gorączka§, objawy
Injection site inflammation, injection site reaction, fatigue, rigors, fever§, influenza-like symptoms§, malaise, irritability
Polishzc wstrzyknięcia *, zmęczenie, sztywność, gorączka§, objawy grypopodobne§, astenia, drażliwość, ból w klatce piersiowej,
Injection site inflammation, injection site reaction*, fatigue, rigors, fever§, flu-like symptoms§, asthenia, irritability, chest pain, malaise
Polishen miejscu podania Zapalenie w miejscu wstrzyknięcia, reakcja w miejscu Bardzo często: wstrzyknięcia, zmęczenie, sztywność, gorączka§, objawy
Injection site inflammation, injection site reaction, fatigue, rigors, fever§, influenza-like symptoms§, malaise, irritability
Polishsztywność mięśni
PolishPonadto mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe, takie jak letarg czy utrata apetytu, którym mogą towarzyszyć objawy takie jak gorączka i sztywność chodu.
In addition, systemic signs, such as lethargy and a reduction in appetite may also commonly occur, sometimes accompanied by pyrexia and a stiff gait.
PolishZażółcenie skóry i oczu, zmiany w wynikach niektórych prób wątrobowych; purpurowe wykwity na skórze, wysypka i świąd, sztywność kończyn, drżenie rąk.
Yellowing of the skin and eyes, changes in the results of some liver function tests; purple skin patches, rash and itching, stiff limbs, trembling hands.
PolishJednak bez względu na przyczynę, skutek jest ten sam: z powodu zmian w mięśniach i naczyniach krwionośnych zbyt mało krwi dopływa do prącia, by zapewnić i utrzymać odpowiednią jego sztywność.
Whatever the cause is, due to muscle and blood vessel changes not enough blood stays in the penis to make it hard and keep it hard.
PolishJeśli wystąpi sztywność mięśni, należy zastosować wspomaganą wentylację lub antagonistę opioidów a w przypadku braku skuteczności takiego postępowania - leki zwiotczające.
If it occurs, it should be managed by the use of assisted ventilation, by an opioid antagonist, and as a final alternative, by a neuromuscular blocking agent.
PolishNieneurologicznymi symptomami MPS I mogą być przykładowo: powiększona wątroba, utrudniająca poruszanie się sztywność stawów, mniejsza pojemność płuc, choroby serca i oczu.
The non-neurological symptoms of MPS I can be an enlarged liver, stiff joints which make moving more difficult, less lung volume, heart disease and eye disease.
PolishJeśli wystąpi sztywność mięśni, należy zastosować wspomaganą wentylację lub antagonistę opioidów, a w przypadku. braku skuteczności takiego postępowania – leki zwiotczające.
If it occurs, it should be managed by the use of assisted ventilation, by an opioid antagonist, and as a final alternative, by a neuromuscular blocking agent.
Polishból stawów, ból kończyny, bóle mięśniowe, skolioza *, deformacja kręgosłupa *, zaburzenia ze strony tkanki łącznej *, skurcze mięśniowe *, ból w boku *, sztywność mięśniowo - szkieletowa *
Febrile infection*, upper respiratory tract infection*, otitis media, otitis media serous, chronic otitis media serous *, otitis externa*, pharyngitis*, tonsillitis, ear infection, oral candidiasis*