"szlak" - angielskie tłumaczenie

PL

"szlak" po angielsku

PL szlak
volume_up
{męski}

szlak (też: trasa przejazdu, trasa)
volume_up
route {rzecz.}
Zarazem przez ten kraj prowadzi szlak przemytu kokainy.
At the same time, a cocaine-smuggling route passes through the country.
Mieszkam przy ważnym szlaku kolejowym - szlaku przebiegającym przez przełęcz Brenner do Werony.
I live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Należy mieć na uwadze, że przez Chorwację przebiega szlak przemytu dużych ilości narkotyków do innych krajów.
It should be noted that Croatia is a transit route through which large quantities of drugs are smuggled to other countries.
szlak (też: ścieżka, trop)
volume_up
trail {rzecz.}
Zmieniono nazwę szlaku na Szlak Zdechłych Koni.
It got renamed the "Dead Horse Trail."
This is the White Pass Trail.
Okrucieństwo jakiego świadkiem był ten szlak, ból i cierpienie, przez które tak wielu przeszło są niewyobrażalne.
The inhumanity which this trail has been witness to, the heartbreak and suffering which so many have undergone, cannot be imagined.

Przykłady użycia - "szlak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishIstnieje jeden, zwany TOR, jest kolejnym sensorem odżywczym, podobnie jak szlak insulinowy.
There's one called TOR, which is another nutrient sensor, like the insulin pathway.
PolishGłówny szlak metaboliczny przemian tolkaponu polega na koniugacji do nieaktywnego glukuronidu.
The main metabolic pathway of tolcapone is conjugation to its inactive glucuronide.
PolishZ uwagi na szlak przemian metabolicznych raltegrawiru nie powinny występować interakcje.
Due to the metabolic pathway of raltegravir no interaction is expected.
PolishMusimy przetrzeć nowy szlak, bo znaleźliśmy się na nieuczęszczanym obszarze.
We have to tread new ground, because this is not an easy field.
PolishGłówny szlak metabolizmu (24 % dawki) stanowi enzymatyczna hydroliza grupy acetamidowej.
The major metabolic pathway (24 % of the dose) is an enzymatic hydrolysis of the acetamide group.
PolishTo Szlak Jedwabny łączący imperium chińskie z rzymskim.
This is the Silk Road connecting the Chinese Empire and the Roman Empire.
PolishDlatego, że te hormony, jak insulina, IGF oraz szlak TOR, są niezwykle ważne.
And the reason is that these hormones, like the insulin and the IGF hormones and the TOR pathway, they're essential.
PolishSprawozdanie pana Adamou z pewnością przeciera szlak w tym kierunku.
Mr Adamou's report certainly paves the way for this.
PolishOna naprawdę przetarła szlak, w czasach, kiedy właściwie nikt nie wykonywał niebezpiecznych scen, a co dopiero kobieta.
She really paved the way at a time when nobody was doing stunts, let alone women.
PolishBursztynyloaceton hamuje szlak syntezy porfiryny prowadząc do kumulacji kwasu 5- aminolewulinowego.
Succinylacetone inhibits the porphyrin synthesis pathway leading to the accumulation of 5-aminolevulinate.
PolishJakich słów użyć, żeby przetrzeć szlak?
So, what other words might be used to smooth the path, oil the wheels, sugar the pill?
PolishW warunkach niskiej podaży kwasu nikotynowego lub wolniejszego tempa wchłaniania przeważa pierwszy szlak metaboliczny.
With low doses of nicotinic acid or lower rates of absorption, the first pathway predominates.
PolishEfektem przejścia przez pierwszy szlak metaboliczny jest dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NAD) i nikotynamid.
The first pathway results in the formation of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide.
PolishUważa się, że jest to wynikiem skojarzonego działania azotanów i tadalafilu na szlak tlenek azotu/ cGMP.
This is thought to result from the combined effects of nitrates and tadalafil on the nitric oxide/ cGMP pathway.
PolishJedwabny szlak z niezależnością i wzajemnym zaufaniem.
Silk road connotes independence and mutual trust.
PolishW sercu tego makroregionu leży jego główna rzeka, stanowiąca szlak wodny o szczególnym znaczeniu w Europie.
At the heart of this macro-region is its principal river, which is a waterway of particular importance in Europe.
PolishJak prezydencja hiszpańska i Komisja mają zamiar przetrzeć szlak dla wiążącego porozumienia klimatycznego w Meksyku?
How will the Spanish Presidency and the Commission pave the way for a binding climate agreement in Mexico?
PolishZ badań in vitro wynika, że gemfibrozyl hamuje szlak metaboliczny atorwastatyny na poziomie sprzęgania z kwasem glukuronowym.
This interaction may be explained by an inhibition of the membrane transport protein, P-glycoprotein.
PolishDla niektórych terrorystów przetarliśmy szlak !
We have paved the way for certain terrorists!
PolishZa pomocą porozumienia uzyskanego podczas pierwszego czytania przetarliśmy szlak do wczesnego przyjęcia innego wniosku.
Through the first-reading agreement we have, therefore, also paved the way for an early adoption of the other proposal.