"szczeble" - angielskie tłumaczenie

PL

"szczeble" po angielsku

volume_up
szczeble {niemęskoos.}
EN

PL szczeble
volume_up
{niemęskoosobowy}

szczeble (też: stopnie, poziomy, płaszczyzny)
volume_up
levels {l.mn.}
Szczeble te się różnią, ale są też między nimi podobieństwa.
There are similarities and differences between these two levels.
Wszystkie szczeble polityki - krajowe, regionalne i lokalne - muszą być objęte tym procesem.
All political levels - national, regional and local - should be included in this process.
Co więcej, miałem wrażenie, że różne szczeble nie zawsze ze sobą dobrze współpracują.
Moreover, I got the impression that the different levels did not always work together that well.

Synonimy (polski) dla "szczebel":

szczebel

Przykłady użycia - "szczeble" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJesteśmy bardzo świadomi naszego statusu społecznego i stale staramy się osiągać coraz wyższe jego szczeble.
We are very acutely aware of our social status and always seek to further and increase it.
PolishPrzedmiotowa strategia na rzecz regionu Dunaju faktycznie oferuje możliwości inwestycji w zieloną energię oraz zachowania zrównoważonego rozwoju od najniższego po wyższe szczeble.
This strategy for the Danube region really does offer an opportunity to invest in green energy and to establish sustainability from the bottom up.
PolishPrzecież można, na przykład na infrastrukturę drogową, przekazać bezpośrednio środki na odpowiednie szczeble samorządów, które są kontrolowane przez instytucje państw członkowskich.
After all, in the case of road infrastructure, funds could be transferred directly to the relevant local authority departments that are under the control of institutions in the Member States.