"Szanowny Panie!" - angielskie tłumaczenie

PL

"Szanowny Panie!" po angielsku

PL Szanowny Panie!
volume_up

Szanowny Panie!
- Szanowny panie pośle! Jesteśmy przeciwnikami inflacji monetarnej, jak również przeciwnikami inflacji w zakresie długości wypowiedzi.
- My dear sir, we are against monetary inflation and we are also against speaking time inflation.
Ciekawy jest początek tworzenia tej rzeźby, ponieważ napisałem do firmy Balsara, która produkuje odświeżacz powietrza Odonil, mówiąc: "Szanowny Panie, jestem artystą.
The process to get to make the sculpture was interesting, because I wrote to Balsara, who produces that air freshener called Odonil, saying, "Dear Sir, I am an artist.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "Szanowny Panie!"

szanowny przymiotnik
Panie rzeczownik
English
pani rzeczownik
pani zaimek

Przykłady użycia - "Szanowny Panie!" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMogę pana zapewnić, szanowny panie pośle, że moje intencje były jednoznacznie pozytywne.
I can assure you, dear Member, that my intention was absolutely positive.
PolishSzanowny Panie Przewodniczący! Nie sądziłem, że miniony tydzień zakończy się tak pomyślnie.
(PL) Mr President, I did not think the last week would end so successfully.
Polish(PL) Szanowny panie komisarzu! Myślę, że z tej tragedii powinniśmy wyciągnąć wnioski.
(PL) Mr Kallas, I think we should draw conclusions from this tragedy.
PolishSzanowny panie przewodniczący! Chciałbym bardzo serdecznie przywitać prezydencję hiszpańską.
Mr President, I would like to welcome the Spanish Presidency very warmly.
PolishSzanowny panie Solana! Kilka miesięcy temu wziął pan udział w pogrzebie sierżanta Polina w Bayonne.
Mr Solana, a few months ago, you attended Mr Polin's funeral in Bayonne.
PolishPanie przewodniczący, szanowny panie pośle!
President-in-Office of the Council. - (PT) Thank you, Mr President, honourable Member.
PolishSzanowny panie pośle! Podzielam pańską troskę i przychylam się do niej.
Honourable Member, I share your concern and support it.
PolishSzanowny Panie Przewodniczący! Jak wiemy, Islandia rozpoczęła negocjacje akcesyjne w lipcu 2010 r.
As we know, Iceland began accession negotiations in July 2010.
PolishSzanowny panie, pańskie wystąpienie jest efektem niedoinformowania.
(EL) Sir, your speech is the result of poor information.
PolishSzanowny Panie Prezydencie! Koleżanki i Koledzy Posłowie!
Mr President, ladies and gentlemen, honoured guests and friends.
Polish(PL) Szanowny Panie Przewodniczący! W dzisiejszej debacie nie należy poddawać się pokusie hurraoptymizmu.
(PL) Mr President, we should resist the temptation to be over-optimistic during today's debate.
Polish(ES) Szanowny panie premierze! Pragnę pana powitać, życzyć wszystkiego najlepszego i podziękować za pańskie wystąpienie.
(ES) Dear Prime Minister Zapatero, welcome, good luck and thank you for your speech.
Polish. - Szanowny Panie Przewodniczący! Unia Europejska analizuje i koryguje własną politykę wobec Białorusi.
Mr President, the European Union is analysing and adjusting its own policy with regard to Belarus.
PolishSzanowny Panie Przewodniczący, Drodzy Koledzy i Koleżanki, Eksperci są zdania, że zamieszki w Tunezji spowodowały efekt domina.
Experts believe that the riots in Tunisia have caused a domino effect.
PolishSzanowny Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy!
I would like to congratulate Mr Cancian on his work.
PolishSzanowny Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy!
I voted in favour of adopting the Häusling report.
PolishSzanowny panie komisarzu Verheugen, rok temu powiedział pan, że nigdy nie uda się osiągnąć stuprocentowego bezpieczeństwa produktów.
Dear Commissioner Verheugen, last year you said that we would never have 100% product safety.
PolishSzanowny panie prezydencie Cavaco Silva!
Welcome to the European Parliament, Mr Cavaco Silva.
PolishSzanowny Panie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,
Polish- Szanowny panie pośle! Jesteśmy przeciwnikami inflacji monetarnej, jak również przeciwnikami inflacji w zakresie długości wypowiedzi.
- My dear sir, we are against monetary inflation and we are also against speaking time inflation.