"sygnalizować" - angielskie tłumaczenie

PL

"sygnalizować" po angielsku

PL sygnalizować
volume_up
{czasownik niedokonany}

sygnalizować (też: dawać znak, dać znak)
Musimy to sygnalizować zgodnie z maksymą "Zrozumieliśmy!".
This must be signalled according to the maxim 'We have understood!'
Sygnalizuje również poszanowanie dla podstawowych traktatów Unii Europejskiej.
It also signals respect for the European Union's fundamental treaties.
Jest to wynik znaczący; sygnalizuje on podejście pozytywne, które musimy dalej stosować.
This is a significant result; it signals a positive approach that we must continue to follow.
sygnalizować (też: zasygnalizować)
volume_up
to flag {czas. przech.} (problem)
Omawiane sprawozdanie pana posła Catanii słusznie to sygnalizuje i pragnę pogratulować sprawozdawcy i wszystkim, którzy mu pomagali takiego właśnie podejścia.
This report by Mr Catania is right to flag this up, and I should like to congratulate the rapporteur and all those who have helped him on this approach.
sygnalizować (też: zaznaczać, oznaczać, wskazywać na)
sygnalizować (też: wskazać, oznaczać, oznaczyć, świadczyć)
Kilka ostatnio podjętych inicjatyw rynkowych sygnalizuje, że powyższe przesłanie jest zrozumiałe.
Several recent market initiatives indicate that this message is understood.
Osoba spróbuje zwrócić uwagę robota i sygnalizuje, kiedy udało jej się zwrócić jego uwagę.
Here we asked them to get the robot's attention and indicate when they have the robot's attention.
W rzeczy samej, sprawozdanie sygnalizuje szereg pozytywnych skutków efektywności ekonomicznej.
Indeed the report indicates some of the positive outcomes to which economic efficiency may give rise.
sygnalizować (też: powiadomić, zawiadomić, awizować, zgłosić)

Przykłady użycia - "sygnalizować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy to sygnalizować zgodnie z maksymą "Zrozumieliśmy!".
This must be signalled according to the maxim 'We have understood!'