"substytut" - angielskie tłumaczenie

PL

"substytut" po angielsku

PL

substytut {męski}

volume_up
Substytut kosztuje 9 dolarów za 450 gram, podczas gdy prawdziwa heparyna kosztuje 900 dolarów za 450 gram.
This substitute cost nine dollars a pound, whereas real heparin, the real ingredient, cost 900 dollars a pound.
Co gorsza, niektórzy dostawcy znaleźli substytut, który przypominał heparynę w testach.
Worse, some of the suppliers realized that they could substitute a product which mimicked heparin in tests.
W celu ograniczenia tego zjawiska drobno krojony tytoń musi służyć jako substytut papierosów.
In order to contain this phenomenon, fine-cut tobacco must be able to act as a substitute for cigarettes.
substytut (też: surogat)

Przykłady użycia - "substytut" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishCo gorsza, niektórzy dostawcy znaleźli substytut, który przypominał heparynę w testach.
Worse, some of the suppliers realized that they could substitute a product which mimicked heparin in tests.
PolishW celu ograniczenia tego zjawiska drobno krojony tytoń musi służyć jako substytut papierosów.
In order to contain this phenomenon, fine-cut tobacco must be able to act as a substitute for cigarettes.
PolishMam wrażenie, że mój blog, mój email, Twitter, Facebook, stanowią dla mnie substytut codziennych rozmów.
I feel as if my blog, my email, Twitter and Facebook have given me a substitute for everyday conversation.
PolishSubstytut kosztuje 9 dolarów za 450 gram, podczas gdy prawdziwa heparyna kosztuje 900 dolarów za 450 gram.
This substitute cost nine dollars a pound, whereas real heparin, the real ingredient, cost 900 dollars a pound.
PolishMoim zdaniem, jeżeli istnieje substytut, który może zastąpić niebezpieczny produkt przemysłowy, należy go zastosować.
I am of the opinion that, when there is an alternative which can replace a hazardous industrial product, it should be replaced.
PolishCi, którzy chcą zatrzymać lub ograniczyć wiercenia głębinowe muszą wyjaśnić, jak chcą znaleźć wydajny energetycznie substytut ropy naftowej.
Those who would stop or inhibit deep-water drilling must explain how they would find an energy-dense substitute for oil.
PolishPrzeprowadzanie pewnej inżynierii klimatycznej przez chwilę żeby zniwelować największe ciepło, a nie użyć tego jako substytut dla działania.
It's saying that you do some geo-engineering for a little while to take the worst of the heat off, not that you'd use it as a substitute for action.
PolishPonieważ mam w swoim okręgu wyborczym przedsiębiorstwo o nazwie Eco Solutions, w którym opracowano całkowicie bezpieczny substytut produktów zawierających dichlorometan.
Because I have in my constituency a company called Eco Solutions, which has developed a perfectly safe alternative to dichloromethanes.