"strategia" - angielskie tłumaczenie

PL

"strategia" po angielsku

PL strategia
volume_up
{żeński}

strategia
volume_up
strategy {rzecz.}
Strategia UE 2020 jest nam potrzebna, ponieważ strategia lizbońska okazała się nieskuteczna.
We need the 2020 strategy as the Lisbon Strategy has not proved to be effective.
W pierwszym rzędzie, strategia "UE 2020” musi być strategią otwartą na integrację.
Firstly, the EU 2020 strategy must be an inclusive strategy.
Wygląda jakby machanie było bardziej efektywną strategią niż ta druga.
It looks as if the waving is a more effective strategy than the other strategy.
strategia (też: plan)
volume_up
blueprint {rzecz.}
Wspólna strategia i pierwszy plan działania stanowią mapę drogową naszego partnerstwa i dzielą je na bardzo konkretne, operacyjne, tematyczne cela, jak powiedział pan przewodniczący.
The joint strategy and the first action plan form the roadmap for our partnership and divide it into very specific, operational, thematic objectives, as the President said.

Synonimy (polski) dla "strategia":

strategia

Przykłady użycia - "strategia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMogą państwo się nie zgadzać, lecz trudno mówić, że strategia jest nieznana.
You may not be in agreement, but it is very difficult to say that it is not known.
PolishInwestycje dokonywane są we wszystkich regionach UE zgodnie ze strategią Europa 2020.
Regional policy is investing in all EU regions, in line with the Europe 2020 goals.
PolishNie będą one wolne i sprawiedliwe, ale musimy zadowolić się strategią małych kroków.
They will not be free and fair, but we must settle for one small step after another.
PolishCzasami strategia ta przypomina kombinację argentyńskiego tanga z brazylijską sambą.
It sometimes resembles the combination of an Argentine tango with a Brazilian samba.
PolishOto, dlaczego strategia "Europa 2020” odgrywa istotną rolę także i w tym względzie.
That is why Europe 2020 plays an important role in this context as well.
PolishZgadzam się z tym w pełni i mam nadzieję, że taka strategia powstanie.
I am fully in agreement with what has been said and I hope that it will happen.
PolishAle aby strategia odniosła sukces, pomiędzy obywatelami Europy musi panować solidarność.
But for it to succeed there must be solidarity among the citizens of Europe.
PolishStrategia UE 2020 nie może powodować kolejnego maratonu konkurencji i masowej prywatyzacji.
Europe 2020 must not trigger another competition marathon and privatisation exodus.
PolishNie przeczę, strategia ma swoje miejsce. ~~~ Czasem wydajemy sporo i sporo osiągamy.
You know, there are cases where you spend quite a lot of money and you accomplish quite a lot.
PolishPowiedzieliśmy tu Komisji, że strategia "UE 2020” jest zbyt rozwodniona.
We have told the Commission here that EU 2020 is too watered down.
PolishCo więcej strategia powiedzie się tylko wówczas, gdy Komisja przyjmie na siebie polityczne przywództwo.
What is more, it will only succeed if the Commission takes the lead politically.
PolishW przeciwnym razie nasza strategia odnośnie środków chemicznych upadnie całkowicie.
Otherwise our chemicals policy will have failed completely.
PolishWierzę, że Strategia dla Morza Bałtyckiego to dobra i ważna inicjatywa.
Without proper financing, however, the project will not succeed.
PolishW dniu 8 sierpnia Tajwan został dotknięty ludzką strategią na ogromną skalę.
(FI) Mr President, Taiwan met with human disaster on a huge scale on 8 August.
PolishStrategia UE 2020 musi wyraźnie zaznaczyć początek etapu po-lizbońskiego.
EU 2020 must clearly mark the start of the post-Lisbon phase.
PolishStrategia "Europa 2020” nie polega na podejmowaniu działań na jednym szczeblu kosztem pozostałych.
Europe 2020 is not about one level acting at the expense of the other.
Polish"strategia".
I tried this exercise recently, talking about banking.
PolishStrategia ta czyni Europę bardziej atrakcyjną i przygotowuje nową gospodarkę dla przyszłych pokoleń.
By making Europe more attractive, it is preparing the new economy for future generations.
PolishCzy mogą mi Państwo powiedzieć, co wspólnego z tym wszystkim ma strategia Europa 2020?
Can you tell me what Europe 2020 has to do with all that?
PolishDzięki przedmiotowemu sprawozdaniu strategia Europa 2020 staje się ramami dla przyszłego budżetu europejskiego.
This report makes Europe 2020 the very framework of the future European budget.