"strata" - angielskie tłumaczenie

PL

"strata" po angielsku

EN

"stratum" po polsku

PL strata
volume_up
{żeński}

1. ogólne

strata (też: ubytek, straty, przegrana, szkoda)
volume_up
loss {rzecz.}
Jej śmierć jest stratą nie tylko dla Pakistanu, ale dla całego świata.
Her loss is not just Pakistan's but is a loss to the whole world.
Inaczej byłaby to wielka strata dla świata, ale jeszcze większa dla Chin.
It would be the world's loss, but a bigger loss to China.
Spustoszenie wielu pięknych miejsc to strata dla nas wszystkich.
The devastation to many sites of natural beauty is a loss to us all.

2. finanse

strata
volume_up
red ink {rzecz.}

3. Sport

strata
volume_up
turnover {rzecz.}
W czasach wielkiego kryzysu gospodarczego należy podkreślić, że branża kultury jest jedynym sektorem, który nie przynosi strat, a w zasadzie obroty w tym sektorze wciąż rosną.
At a time of great economic crisis, it is important to emphasise that the only sector not making a loss - in fact, its turnover is actually increasing - is the cultural sector.

4. Ekonomia

strata (też: ubytek)
volume_up
wastage {rzecz.}
Trudno jest także powiedzieć, jaki jest w Unii Europejskiej obecny poziom strat energii wskutek marnotrawstwa.
It is difficult to say at the moment what the level of energy wastage is in the European Union.

Synonimy (polski) dla "strata":

strata

Synonimy (angielski) dla "stratum":

stratum

Przykłady użycia - "strata" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDla małych producentów ten wcale niemały koszt może być zupełną stratą pieniędzy.
For small producers these not inconsiderable costs may be a complete waste of money.
PolishRzeczywistym ryzykiem jest strata 330 milionów euro z Funduszu Strukturalnego.
The real risk is of losing the EUR 330 million Structural Fund money.
PolishJest to także strata dla tych z nas, dla których liczy się wkład tych osób.
It is a waste for those of us who were relying on their contribution.
PolishTo ogromna strata, ponieważ w takim przypadku najlepsze rozwiązanie nie musi być odpowiednie.
This is a huge drawback because in this case what is best may not be what is right.
PolishKażde inne rozwiązanie będzie stratą czasu i przedłuży tylko ten koszmarny stan rzeczy.
Anything else will be a waste of time and will prolong this disgrace.
PolishŻaden rodzic nie powinien przechodzić przez cierpienie związane ze stratą dziecka.
No parent should have to go through the pain of losing a child.
PolishŻałujemy, że zabrakło Rady, by wysłuchała głosu Parlamentu; to prawdziwa strata.
We regret the fact that the Council is not here to listen to Parliament's voice; it is a real shame.
PolishDziś jest to strata czasu ale jutro może okazać się z pożytkiem dla kogoś innego.
Well, I think that today it is a waste of time but maybe tomorrow it could be useful for someone else
PolishDyrektywa o czasie pracy to strata czasu.
on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, the Working Time Directive is a waste of time.
PolishUważamy, że argumentowanie tego "stratą czasu i zasobów" jest nie do przyjęcia.
We do not think that it is acceptable for the justification for all this to be 'waste of time and resources'.
PolishMiałem jednak wrażenie, że jest to strata czasu, więc dzisiaj moje wystąpienie na piśmie zostało już rozdane.
I felt that wasted time, so today my written statement has already been circulated.
PolishWniosek ten pozwoli uchronić naszych podatników przed niepotrzebną stratą pieniędzy przynajmniej na jakiś czas.
However, at least this saves our taxpayers some of the unnecessary waste.
PolishPrezydencja musi być świadoma, iż każdy cent wydany na niedofinansowane programy to strata pieniędzy.
The Presidency must be aware that every cent spent on underfunded programmes is a waste of money.
PolishTak więc tworzenie nowej agencji jest całkowicie zbędne - jest to całkowita strata publicznych pieniędzy.
So this is totally unnecessary, an utter waste of public money.
PolishTo strata pieniędzy: powinniśmy oszczędzać i wprowadzić lepszy i wiarygodny system bezpieczeństwa.
This is a waste of money: we should be making savings and introduce a better, credible system of security.
PolishTworzenie jakiejś polityki będzie dla Unii Europejskiej, czy też dowolnego pojedynczego kraju, zwykłą stratą czasu .
It is simply a waste of time for the European Union, or an individual country, to have a policy.
PolishWięc kiedy mówimy o siłach w tym stuleciu, powinniśmy porzucić pogląd "moja wygrana jest Twoją stratą".
So as we think about power in this century, we want to get away from this view that it's all I win, you lose.
PolishZwykłą stratą czasu jest rozwijanie postulatów dotyczących dochodów własnych, a tym samym rozwijania europejskich podatków.
It is a sheer waste of time to expand upon proposals for own resources and European taxes.
PolishDopóki to się nie zmieni, bardzo obiecujące zdarzenia, jak przystąpienie UE do EKPC, będą wyłącznie stratą czasu.
Unless that changes, very promising events like EU accession to the ECHR will simply be a waste of time.
Polish. ~~~ Co wydaje się trochę stratą czasu.
Now, as humans, we make maps of places that we seldom even go, which seems a little wasteful of time.