"stosować" - angielskie tłumaczenie

PL

"stosować" po angielsku

volume_up
stosować {czas. ndk}

PL stosować
volume_up
[stosuję|stosowałbym] {czasownik niedokonany}

Jednocześnie my także nie możemy stosować podwójnych standardów.
At the same time, we must not practise double standards either.
Jest to po prostu przykład konsekwentnego przewodniczenia obradom, które zawsze stosuję podczas procedury pytań z sali.
It is simply a case of the balanced management that I always practise during this 'catch-the-eye' period.
Byłby to krok naprzód w kierunku rozważnego zarządzania, jaki powinny stosować instytucje finansowe i którego w Europie niestety wciąż nie osiągnęliśmy.
This would be a step towards the prudent management that financial institutions should practise and that we have still not achieved in Europe.

Synonimy (polski) dla "stosować":

stosować

Przykłady użycia - "stosować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRoztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.
Agenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.
PolishW leczeniu zakażeń HIV lek Emtriva należy zawsze stosować razem z innymi lekami.
Emtriva should always be combined with other medicines to treat HIV infection.
PolishNie stosować leku Naglazyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce.
Do not use Naglazyme after the expiry date which is stated on the vial after EXP.
PolishNie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
Do not use after the expiry date stated on the labelling after the letters EXP.
PolishU żadnego pacjenta preparatu REGRANEX nie należy stosować dłużej niż 20 tygodni.
REGRANEX should not be used for more than 20 weeks in any individual patient.
PolishJeśli spostrzega się pływające drobiny lub zmianę koloru, leku nie należy stosować.
If visible particles or discoloration are observed, the vial should not be used.
PolishNie wolno stosować trabektedyny u pacjentów z CK > 2, 5 GGN (patrz punkt 4. 2).
Trabectedin must not be used in patients with CPK > 2.5 ULN (see section 4.2).
PolishPreparatu nie należy stosować u pacjentów z czynnym zakażeniem opon mózgowych.
It should not be used in patients who have an active infection of the meninges.
PolishProdukt leczniczy Arava należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.
Arava should be administered to patients only under careful medical supervision.
PolishZ tego względu, nie należy stosować efavirenzu u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Therefore, efavirenz should not be given to children less than 3 years of age.
PolishPrzeszkolone osoby powiedzą pacjentowi, jak bezpiecznie stosować opisywany produkt.
They should tell you anything you need to do for the safe use of this medicine.
PolishNie stosować leku MabThera po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku.
Do not use MabThera after the expiry date which is stated on the carton after EXP.
PolishPacjenci przyjmujący lek APTIVUS nie mogą stosować preparatów zawierających ziele
Patients taking APTIVUS must not take products containing St John's wort (Hypericum
PolishNie można tu w żadnym wypadku stosować arytmetycznego podziału typu: pół na pół.
It is simply impossible to apply an arithmetical division into equal halves.
PolishStosować wyłącznie u zwierząt Produkt leczniczy weterynaryjny dostępny na receptę.
For animal treatment only Veterinary medicinal product subject to prescription
PolishKobiety w wieku rozrodczym muszą stosować środki antykoncepcyjne w trakcie leczenia.
Women of childbearing potential must use contraceptive measures during treatment.
PolishTalidomidu nie wolno stosować w żadnym okresie ciąży (patrz punkty 4. 4 i 4. 6).
Thalidomide must not be used at any time during pregnancy (see sections 4.4 and 4.6).
PolishWstrzyknięcia leku Trudexa należy stosować tak długo jak zaleci to lekarz. cz
You should continue to inject Trudexa for as long as your doctor has told you.
PolishNie stosować leku Viraferon jeśli widoczne są jakiekolwiek zmiany w wyglądzie leku.
uth Do not use Viraferon if you notice changes in the appearance of Viraferon.
PolishRymonabant należy stosować ostrożnie w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5. 2).
Rimonabant should be used with caution in this population (see section 5.2).