"stopień" - angielskie tłumaczenie

PL

"stopień" po angielsku

PL stopień
volume_up
{męski}

1. ogólne

stopień (też: tytuł, stopień naukowy)
volume_up
degree {rzecz.}
W klinicznie istotnym zakresie stopień związania nie zależy od stężenia.
The degree of binding is independent of concentration in the clinically relevant range.
Stopień ochrony u tych niemowląt po zastosowaniu szczepionki jest nieznany.
Therefore the degree of protection that would be afforded is unknown.
Dzieci te zasługują na najwyższy stopień ochrony ze strony Wspólnoty.
These children deserve the highest degree of protection by the Community.
stopień (też: klasa, sort)
volume_up
grade {rzecz.}
Neutropenia lub limfopenia (stopień 3. - 4.) trombocytopenia (stopień 3. - 4.)
Neutropenia or lymphopenia (grade 3-4), thrombocytopenia (grade 3-4)
Stopień 3 lub 4 zwiększenia stężenia bilirubiny całkowitej zanotowano u 35 % (5 % stopień 4).
Grade 3 or 4 elevation of total bilirubin was noted in 35 % (5 % Grade 4).
Neutropenia lub limfopenia (stopień 3. - 4.)
Neutropenia or lymphopenia (grade 3-4), thrombocytopenia (grade 3-4)
stopień (też: krok, schodek)
volume_up
step {rzecz.}
On napisał na nim: „Najwyższy stopień świata.” A jak się człowiek wtedy czuje?
He's written on that thing, "The highest step in the world."
Transport glukozy w tych tkankach jest czynnikiem ograniczającym stopień zużycia glukozy.
The transport of glucose in these tissues is the rate limiting step in the use of glucose.
Drugi krok polega na tym, że musimy teraz osiągnąć wyższy stopień integracji nadzoru nad rynkami finansowymi.
The second step is that we must now achieve stronger integration of financial market supervision.
stopień (też: próg)
volume_up
doorstep {rzecz.}
stopień (też: spad, poziom, kąt, lepik)
volume_up
pitch {rzecz.}
stopień (też: rząd, ranga, szczebel)
volume_up
rank {rzecz.}
stopień (też: schodek)
volume_up
stair {rzecz.}
stopień
volume_up
toehold {rzecz.}

2. "schodów"

stopień (też: krok, odgłos kroków, ślad)
volume_up
footstep {rzecz.}

3. Technika

stopień (też: taras, ława ziemna)
volume_up
berm {rzecz.}

Przykłady użycia - "stopień" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie ma jednak konieczności dostosowywania dawki tylko ze względu na stopień otyłości.
However, no dose adjustment is considered to be necessary based on obesity alone.
PolishPokazuje to stopień złożoności sprawy, a dodatkowo mamy jeszcze państwa członkowskie.
That indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
PolishStopień wchłaniania nie zależy od dawki i nie zmienia się pod wpływem pokarmu.
The extent of absorption is dose-independent and is not altered by food.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia należy ocenić stopień płodności pacjentki i jej partnera.
You and your partner's fertility should be evaluated before the treatment is started.
PolishStopień trwałej odpowiedzi wirusologicznej u dzieci i młodzieży był wo
Due to the lack of data in children with severe progression of the disease, and i
PolishAle gdy dano je ludziom, wtedy powstał stopień aktywności, z którego wszycy korzystają.
But when we got it, now you have all the level of activity, all the benefit from it.
PolishTabela 10 Stopień odpowiedzi na leczenie po niepowodzeniu wcześniejszej terapii
Table 10 Rates of Response to retreatment in prior treatment failures
PolishByli to głównie bezobjawowi pacjenci zakażeni wirusem HIV (stopień A wg.
These were primarily asymptomatic HIV infected patients (CDC stage A).
PolishTable 10 Stopień odpowiedzi na leczenie po niepowodzeniu wcześniejszej terapii
Table 10 Rates of Response to retreatment in prior treatment failures
PolishStopień wiązania eptyfibatydu z białkami osocza u ludzi wynosi około 25 %.
The extent of eptifibatide binding to human plasma protein is about 25 %.
PolishStopień zaawansowania systemów SIS II i VIS (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
State of play as regards SIS II and VIS (motions for resolutions tabled): see Minutes
PolishStopień ich wykorzystania przez administrację publiczną jest poniżej oczekiwań.
Public administrations' migration to SEPA is below our expectations.
PolishStopień trwałej odpowiedzi wirusologicznej u dzieci i młodzieży był
Due to the lack of data in children with severe progression of the disease, and i
PolishZ uwagi na stopień skomplikowania całej operacji niezbędna jest pomoc praktyczna.
The complexity of these operations makes practical assistance vital throughout the procedure.
PolishPokarm zmniejsza stopień absorpcji i lekko opóźnia absorpcję metforminy.
Food decreases the extent and slightly delays the absorption of metformin.
PolishStopień nasilenia klęsk żywiołowych w ostatnich czasach niewątpliwie się zwiększył.
Natural disasters have certainly been occurring with increasingly severity in recent times.
PolishBadamy odradzanie się drzew, a także stopień odradzania się bioróżnorodności.
You measure how the trees grow back, but you can also measure the biodiversity coming back.
PolishNie możemy mieć pewności, lecz z pewnością musimy mieć określony stopień stabilności.
We cannot have certainty, but we certainly need to have some stability.
PolishNa tempo oraz stopień wchłaniania sapropteryny wpływa spożywanie pokarmów.
The rate and extent of absorption of sapropterin is influenced by food.
PolishZdecydowanie uważam, że zwiększy to stopień wykorzystania tych środków.
I strongly believe that this will increase the rate of use of these funds.