"stopa" - angielskie tłumaczenie

PL

"stopa" po angielsku

PL stopa
volume_up
{żeński}

1. ogólne

stopa (też: noga, nóżka, podnóże)
volume_up
foot {rzecz.}
Depcze je noga; nogi ubogiego, stopa nędzników.
The foot shall tread it down; even the feet of the poor, and the steps of the needy.
Rozszerzona stopa działa praktycznie jak płetwa.
The distributed foot, actually, is working more like a paddle.
Obserwujcie, co dzieje się, gdy stopa ląduje na waszej kanapce.
Watch what happens when the foot goes onto your sandwich.
stopa
volume_up
sole {rzecz.} (of sock)
Nogi ich były nogi proste, a stopa nóg ich jako stopa nogi cielęcej, a lśniały się właśnie jako miedź wypolerowana;
And their feet were straight feet; and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot; and they sparkled like burnished brass.
zaczerwienienie lub bolesność dłoni lub stóp („ zespół ręka- stopa ”)
flushed or painful palms or soles (hand foot syndrome)
Wszelkie miejsce, po którem deptać będzie stopa nogi waszej, wasze będzie; od puszczy i Libanu, od rzeki, rzeki Eufrates, aż do morza ostatniego będzie granica wasza.
Every place whereon the sole of your foot shall tread shall be yours: from the wilderness, and Lebanon, from the river, the river Euphrates, even unto the hinder sea shall be your border.
stopa
volume_up
pes {rzecz.} (Latin)

2. przenośny

stopa
volume_up
footing {rzecz.} (relationship)

3. Ekonomia

stopa (też: stawka)
volume_up
rate {rzecz.}
Po pierwsze, naliczona stopa procentowa jest drakońska i niestabilna.
Firstly, the interest rate charged is draconian and is not sustainable.
W związku z wysoką stopą bezrobocia, sytuacja ta jest niepokojąca i niezrozumiała.
Given the high rate of unemployment, this situation is worrying and incomprehensible.
Zauważyliśmy, iż przeciętna stopa inflacji w strefie euro wynosi 4%.
We have noted that the average inflation rate in the euro zone is 4%.

Synonimy (polski) dla "stopa":

stopa

Przykłady użycia - "stopa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW wielu regionach Unii Europejskiej stopa bezrobocia młodzieży przekracza 40 %.
In many regions of the European Union, youth unemployment is above 40%.
PolishStopa bezrobocia w Kosowie wynosi 40%, Serbia także boryka się z masowym bezrobociem.
There is 40% unemployment in Kosovo, and there is massive unemployment in Serbia as well.
PolishStopa bezrobocia młodzieży na Litwie wynosi 34 %, czyli prawie o 14 % więcej niż średnia w UE.
In Lithuania, youth unemployment stands at 34%, almost 14% higher than the EU average.
PolishPo trzecie, stopa rezerwy, obecnie wynosząca 2%, zostanie obniżona do 1%.
Third, to reduce the reserve ratio, which is currently 2%, to 1%.
PolishZeszliśmy do 2,3 %, co stanowi realne zmniejszenie budżetu w porównaniu ze stopą inflacji.
The final result was 2.3%, which represents a real reduction in the budget compared with inflation.
PolishWciąż następują bankructwa, a stopa bezrobocia wzrasta.
Bankruptcies are still occurring and unemployment is continuing to rise.
PolishStopa oszczędzania, oszczędności netto, w połowie roku 2008 wynosiły poniżej zero, tuż przed krachem.
The savings ratio, net savings, were below zero in the middle of 2008, just before the crash.
PolishNa przykład w moim kraju stopa bezrobocia wśród młodzieży wynosi 50 %.
For example, my country has 50% youth unemployment.
PolishStopa bezrobocia wśród młodzieży w Hiszpanii, której wysokość wynosi 44 %, jest porażająca.
Youth unemployment in Spain, at 44%, is devastating.
PolishMa dotrzeć tam, gdzie nie postała dotąd ludzka stopa.
Its mission is to go where no one has gone before on planet Earth.
PolishTeraz możecie przejść przez rafę koralową suchą stopą.
And so now you can walk through a coral reef without getting wet.
PolishObecnie stopa wzrostu spada, a stopa bezrobocia rośnie.
Growth is declining at present and inflation is rising.
PolishJednocześnie stopa inflacji jest przewidywana na poziom 3,2%.
At the same time inflation is forecast at 3.2%.
PolishStopa bezrobocia młodzieży w UE doszła do 21 %.
Youth unemployment within the EU has reached a high of 21%.
PolishWiec stworzyliśmy grę, i od tamtego czasu stała się 4x4x4 stopy (stopa 30.48cm) konstrukcją z plexiglasu.
I'll make something -- I didn't say interactive; we didn't have that term in 1978 -- but something interactive.
PolishW wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego stopa bezrobocia w UE wzrosła i obecnie wynosi 7,5 proc.
Unemployment has increased in the wake of the recent economic and financial crisis and now stands at 7.5% in the EU.
PolishW przeciwieństwie do agregatu M3, który dynamicznie rósł, roczna stopa wzrostu agregatu M1 spadła do bardzo niskiego poziomu.
In contrast to the dynamic developments in M3, annual M1 growth has fallen to very low levels.
PolishStopa ta prawdopodobnie pozostanie powyżej 2% jeszcze przez kilka miesięcy, a następnie w ciągu 2012 r.
Looking ahead, they are likely to stay above 2% for some months to come, before falling below 2% in the course of 2012.
PolishStopa bezrobocia wśród młodych ludzi wynosi obecnie 21 %, jest więc prawie dwukrotnie wyższa od ogólnej stopy bezrobocia.
We currently have a level of youth unemployment of 21%, in other words, almost double the normal average.
PolishW ostatnim kwartale 2007 r. mój kraj, Słowacja, odnotował rekordowy śródroczny wzrost gospodarczy, którego stopa wyniosła 14%.
In the last quarter of 2007 my country, Slovakia, experienced record inter-year economic growth of 14%.