"stolica" - angielskie tłumaczenie

PL

"stolica" po angielsku

PL stolica
volume_up
{żeński}

Z punktu widzenia biznesu Sao Paulo jest finansową stolicą Ameryki Południowej.
From a business perspective, Sao Paolo is the financial capital of South America.
Uważam za słuszne i sprawiedliwe, aby Sarajewo zostało Europejską Stolicą Kultury.
I consider it positive and fair that Sarajevo be European Capital of Culture.
Stolica Słowenii, Lublana, została założona w czasach Imperium Rzymskiego.
The capital, Ljubljana, was founded in Roman times.
stolica
Stolica Łotwy, Ryga, będzie jednym z kwitnących ośrodków bałtyckiego regionu gospodarczego.
Latvia's capital city, Riga, will be one of the flourishing centres of the Baltic economic region.
Capital city: Skopje Political system: Republic
Nie będą oni skupieni w stolicy, która została wybrana na kwaterę główną Instytutu.
They will not be concentrated in the capital city which is chosen as the Institute's headquarters.
stolica (też: metropolia)

Przykłady użycia - "stolica" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishStały się stolicą wielu dyplomatycznych instytucji takich jak Wspólnota Azji Wschodniej.
It has become the hub of diplomatic institutions such as the East Asian Community.
PolishKróla, który sądzi uciśnionych według prawdy, stolica jego na wieki utwierdzona będzie.
The king that faithfully judgeth the poor, His throne shall be established for ever.
PolishA że nasienie jego zostanie na wieki, a stolica jego jako słońce przedemną;
It shall be established for ever as the moon, And [as] the faithful witness in the sky.
PolishAle Ja wam powiadam, abyście zgoła nie przysięgali, ani na niebo, gdyż jest stolicą Bożą;
but I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;
PolishPlan jest tak, żeby nas wyrzucić nad stolicą, a my mamy latać jak ptaki...
Plan was, they drop us off over D. C., and we float down like birds.
PolishIzali z tobą towarzyszy stolica nieprawości tych, którzy stanowią krzywdę miasto prawa?
Shall the throne of wickedness have fellowship with thee, Which frameth mischief by statute?
PolishUtwierdzona jest stolica twoja przed wszystkiemi czasy; tyś jest od wieczności.
Thy throne is established of old: Thou art from everlasting.
PolishOdejm niezbożnika od oblicza królewskiego, a umocni się w sprawiedliwości stolica jego.
Take away the wicked [from] before the king, And his throne shall be established in righteousness.
PolishObrzydliwością jest królom czynić niezbożność; bo sprawiedliwością stolica umocniona bywa.
It is an abomination to kings to commit wickedness; For the throne is established by righteousness.
PolishI wbiję go jako gwóźdź na miejscu pewnem, a będzie stolicą chwały domu ojca swego.
And I will fasten him as a nail in a sure place; and he shall be for a throne of glory to his father's house.
PolishAle król Salomon błogosławiony, stolica Dawidowa będzie utwierdzona przed Panem aż na wieki.
But king Solomon shall be blessed, and the throne of David shall be established before Jehovah for ever.
PolishAlbo też ty czemu lekceważysz brata twego, gdyż wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową?
or thou again, why dost thou set at nought thy brother?
PolishTak mówi Pan: Niebo jest stolicą moją, a ziemia podnóżkiem nóg moich.
Thus saith Jehovah, Heaven is my throne, and the earth is my footstool: what manner of house will ye build unto me?
PolishNiebo jest stolica moja, a ziemia podnóżek nóg moich.
The heaven is my throne, And the earth the footstool of my feet: What manner of house will ye build me?
PolishOwszem postanowię go w domu moim, i w królestwie mojem aż na wieki, a stolica jego będzie trwała aż na wieki.
but I will settle him in my house and in my kingdom for ever; and his throne shall be established for ever.
PolishTedy porwawszy wszyscy Grekowie Sostena, przełożonego bóżnicy, bili go przed sądową stolicą, a Galijo na to nic nie dbał.
And they all laid hold on Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him before the judgment-seat.
PolishI będzie utwierdzony dom twój, i królestwo twoje aż na wieki przed tobą, a stolica twoja będzie trwała aż na wieki.
And thy house and thy kingdom shall be made sure for ever before thee: thy throne shall be established for ever.
PolishPan jest w kościele świętem swoim, stolica Pańska jest na niebie; oczy jego upatrują, powieki jego doświadczają synów ludzkich.
Jehovah is in his holy temple; Jehovah, his throne is in heaven; His eyes behold, his eyelids try, the children of men.
PolishEuropejska Stolica Kultury
PolishStolica twoja, o Boże
Thou hast loved righteousness, and hated wickedness: Therefore God, thy God, hath anointed thee With the oil of gladness above thy fellows.