"sterowanie" - angielskie tłumaczenie

PL

"sterowanie" po angielsku

PL

sterowanie {nijaki}

volume_up
sterowanie

Przykłady użycia - "sterowanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishAXIS Q7411 umożliwia sterowanie mechanizmem PTZ przez przewód koncentryczny, dając znaczne oszczędności na
AXIS Q7411 allows PTZ control over the coaxial cable, resulting in significant
PolishSterowanie jest całkowicie intuicyjne, nie potrzebuję instrukcji.
It's completely intuitive; there's no instruction manual.
PolishŻadnych czujników, całe sterowanie jest oparte o te nogi.
No sensing, all the control is built right into the tuned legs.
PolishW ramach wartości i zasad UE kluczowe znaczenie ma sterowanie WPBiO w ramach przejrzystego procesu demokratycznego.
Under the framework of EU values and principles, it is crucial that its CSDP be guided by a transparent and democratic process.
PolishI tak zaczęliśmy szukać sposobu przekształcenia aplikacji kontrolowanych myślą w coś bardziej skomplikowanego niż tylko sterowanie.
And so we began looking into inventing thought-controlled applications in a more complex frame than just control.
PolishPo pierwsze, chciałbym bardzo jasno powiedzieć, że rolą państw jest ochrona swoich obywateli, a nie sterowanie ich życiem.
The first thing I want to state very clearly is that the role of States is to protect their citizens, not to run their lives.
PolishAle nie wykorzystują tego, że palce pozwalają na bardzo precyzyjne sterowanie komputerem.
Well, the one advantage is that you don't have to pick them up, and people don't realize how important that is -- not having to pick up your fingers to use them.
Polishsterowanie dostępem do nośników
PolishTaka jest rzeczywistość, nie neoliberalizm, ale zdalne sterowanie z Dublina i Londynu przez komisarza odpowiedzialnego za rynki finansowe.
That is the reality, not neoliberalism, but remote control from Dublin and London by the commissioner responsible for the financial markets.
PolishWierzyliśmy i przypuszczaliśmy, że jedynym prostym wyjaśnieniem mechanizmów poruszania się zwierząt jest sterowanie ich ruchami zawarte w samej budowie ich ciała.
Well, we believed -- and we hypothesized -- that one way animals could work simply, is if the control of their movements tended to be built into their bodies themselves.
PolishZobaczy Pan scentralizowane planowanie i sterowanie gospodarcze, a przede wszystkim pragnienie narzucenia unii politycznej narodom Europy bez ich zgody.
You will see centralised economic planning and control and, above all, what you will see is the desire to impose a political union upon the peoples of Europe without their consent.
PolishKolejna ważna sprawa, poza uzyskaniem tego świetnego instytutu katalizującego cały proces, to sterowanie, a ono oczywiście opiera się na fakcie, że medycyna staje się cyfrowa.
The other big thing, besides having this fantastic institute to catalyze this process is guidance, and that's of course relying on the fact that medicine goes digital.

Synonimy (polski) dla "sterowanie":

sterowanie
Polish
sterować
Polish