PL start
volume_up
{męski}

1. ogólne

start
volume_up
off {rzecz.} [pot.] (the off of race)
Mogliśmy zaobserwować, jak powolny był start unijnego rynku handlu uprawnieniami do emisji i jak ogromny wpływ na cenę emisji miał kryzys gospodarczy.
We have seen how slow the EU ETS carbon market has been to get off the ground and how badly the carbon price has been thrown off course by the economic crisis.
Z ewolucyjnego punktu widzenia jesteśmy jak silnik startowy, który ma wysłać genetyczny ładunek na następny poziom orbity, a następnie spaść morza.
From an evolutionary point of view, you and I are like the booster rockets designed to send the genetic payload into the next level of orbit and then drop off into the sea.
start (też: początek)
volume_up
start {rzecz.}
Niech ta strategia stanowi prawdziwy nowy start w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w Afryce.
Let this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
Dzięki nim dzieci mogą liczyć na równy start w życiu i likwidację ubóstwa.
It helps to give them an equal start in life and to eradicate poverty.
Jeśli poszukujesz łatwego sposobu migracji do nadzoru IP, pozwól sobie na dobry start.
When you’re looking to migrate to IP surveillance, give yourself a head start.

2. Astronomia

start
volume_up
lift-off {rzecz.}
start
volume_up
liftoff {rzecz.}

Synonimy (polski) dla "start":

start
Polish

Synonimy (angielski) dla "start":

start

Przykłady użycia - "start" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (debata)
Common rules for the allocation of slots at Community airports (debate)
PolishWspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (
Common rules for the allocation of slots at Community airports (
PolishKwestia przydziałów czasu na start i lądowanie to nie wyłącznie problem Europy.
The issue of slots is not only a European problem.
PolishLevine: Start z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego.
Joel Levine: This is a launch from the Kennedy Space Center in Florida.
PolishMam jeszcze jedną uwagę dotyczącą nowej, zasadniczej rewizji dyrektywy w sprawie przydziału czasu na start lub lądowanie.
I have one other comment on the new, fundamental revision of the Slots Directive.
Polish♫ Myśli biegną, a serce krzyczy "start" ♫
♫ My mind won't stop -- and my heart says go-ooooo ... ♫
PolishDlatego też jest to kompletnie niewłaściwy start.
We are therefore in completely the wrong place.
PolishTak zaczynałem około 15 lat temu i teraz przyznaję, że to nie był genialny start, ale od czegoś trzeba zacząć.
So, this is how I began, about 15 years ago.
Polish♫ Myśli biegną, a serce krzyczy "start" ♫
♫ My mind won't stop, and my heart says go ♫
Polish♫ Myśli biegną, serce krzyczy "start" ♫
♫ My mind won't stop, and my heart says go ♫
Polish(Wideo) Dzieci: Raz, dwa, trzy, start!
PolishChciałbym pokazać Wam start.
And I would like to share with you a launch.
PolishWideo: trzy, dwa, jeden, start!
PolishTo był nasz oficjalny start.
PolishTo samo: raz, dwa, trzy, start.
PolishA więc: raz, dwa, trzy, start.
Polish♫ A serce krzyczy "start" ♫
Polish(RO) Przydzielanie czasu na start lub lądowanie to kwestia bezpośrednio związana z niewystarczającą pojemnością lotnisk, zwłaszcza tych dużych.
(RO) The allocation of slots is an issue directly linked to the insufficient capacity available at airports, especially large ones.
PolishDo biegu, gotowi, start!
PolishRozwiązaniem tego problemu mogłaby być optymalizacja istniejącej przepustowości lub ewentualnie zmiana przepisów dotyczących przydziałów czasu na start i lądowanie.
The solutions range from optimising the use of existing capacity to perhaps revising the regulations on slots.