"starcie" - angielskie tłumaczenie

PL

"starcie" po angielsku

PL starcie
volume_up
{nijaki}

starcie
volume_up
face-off {rzecz.} [Amer.]
starcie (też: utarczka, szamotanina)
volume_up
scuffle {rzecz.}
Amerykański politolog, Samuel Huntington, przewidział starcie cywilizacji.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the American political scientist Samuel Huntington once predicted a clash of civilizations.
Wczoraj doszło do kolejnych starć między grupami etnicznymi Kirgizów, Rosjan i Turkmenów.
Just yesterday, new clashes took place among ethnic Kyrgyz, Russians and Turks.
W starciach z siłami bezpieczeństwa zginęło 8 osób, setki odniosło obrażenia, setki zatrzymano.
In clashes with security forces, eight people died, hundreds were injured and hundreds were detained.

Przykłady użycia - "starcie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWiedzieliśmy jednak, że na starcie Grecja faktycznie nie spełniała wszystkich kryteriów.
However, we knew that Greece did not actually fully meet the criteria at the start.
PolishZnajdujemy się, rzecz jasna, na starcie nowej polityki prewencji kryminalnej.
We are clearly at the start of a major new crime prevention policy.
PolishCałkowite zużycie energii to 25 watów przy starcie oraz 16 do 18 watów przy locie.
So the overall consumption of energy is about 25 watts at takeoff and 16 to 18 watts in flight.
PolishAlbo zepsułeś coś na starcie albo masz dość danych, aby nie przeprowadzać więcej prób.
Either you've rigged it by design, or you've got enough data so there's no need to randomize people anymore.
PolishTrzecim, chyba najważniejszym jego osiągnięciem, było starcie z "potrawą platońską".
Third thing that Howard did, and perhaps the most important, is Howard confronted the notion of the Platonic dish.
PolishJeśli spóźnisz się na starcie, potrzeba ci czasu, aby dogonić tych, którzy wyruszyli wcześniej.
If you are a late starter, you need time to catch up.
PolishCi skrajni przeciwnicy mieli swe starcie w zeszły piątek.
Those extremists met their match last Friday.
PolishPakiet działań w kwestii zmian klimatycznych i energii w obecnej fazie współdecydowania daje nam przewagę na starcie.
The package of measures on climate change and energy now at the co-decision stage gives us a head start in the transition.
PolishPostawmy tę sprawę jasno: to było kompromitujące starcie i jestem pewien, że każdy ma powody do niezadowolenia.
On this subject, let us be quite clear: this was an infamous battle, and I am quite sure that everyone has reason to be dissatisfied.
Polish" Samolot wybuchnie po starcie. "
PolishTo jak skórka od banana na samym starcie.
PolishNie można pominąć wymiaru moralnego walki z terroryzmem, ponieważ jeżeli chcemy odnieść sukces, musimy wygrać również to starcie.
The moral dimension of the fight against terrorism must not be neglected, as we must prevail there, too, if we want to succeed.
PolishOd dłuższego czasu przekonywano nas, że wchodzący w życie traktat lizboński usprawni działalność Unii, a już na starcie okazuje się, że ewokuje w personalne konflikty.
For a long time, we have been told that the new Lisbon Treaty will improve the work of the EU, but now, at the outset, it turns out to be evoking conflicts over personnel.
PolishJeżeli popatrzycie na inne kraje Azji Wschodniej, to właśnie kobiety odgrywają tam znaczącą rolę w ekonomicznym starcie -- pod względem cudów produkcyjnych Azji Wschodniej.
If you look at other East Asian countries, women there play a hugely important role in terms of economic take-off -- in terms of creating the manufacturing miracle associated with East Asia.