"stan zdrowia" - angielskie tłumaczenie

PL

"stan zdrowia" po angielsku

PL stan zdrowia
volume_up
{męski}

stan zdrowia
volume_up
condition {rzecz.} (health)
Obecnie nie jest znana przyczyna i odległy wpływ tych zmian na stan zdrowia.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.
Obecnie nie jest znana przyczyna i odległy wpływ tych zmian na stan zdrowia.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known.
Przyczyny tego zjawiska oraz jego długoterminowy wpływ na stan zdrowia nie zostały dotąd poznane.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "stan zdrowia"

stan rzeczownik
zdrowie rzeczownik
stanąć czasownik

Przykłady użycia - "stan zdrowia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeśli pacjent ma powyżej 65 lat, lekarz może dokładniej kontrolować jego stan zdrowia.
If you are over 65 years of age your doctor may monitor your health more closely.
PolishObecnie nie jest znana przyczyna i odległy wpływ tych zmian na stan zdrowia.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.
PolishObecnie nie jest znana przyczyna i odległy wpływ tych zmian na stan zdrowia.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known.
PolishNawet ludzie tuż poniżej najwyższego pułapu mają stan zdrowia słabszy niż ci z samej góry.
Even the people just below the top have less good health than the people at the top.
PolishPonadto ubóstwo i wykluczenie społeczne mają istotny wpływ na stan zdrowia.
Furthermore, poverty and social exclusion have a significant impact on the state of health.
PolishWiemy, że w niektórych przypadkach stan ich zdrowia jest bardzo poważny.
We know that in some cases, their state of health is very serious.
PolishPrzyczyny tego zjawiska oraz jego długoterminowy wpływ na stan zdrowia nie zostały dotąd poznane.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.
PolishLekarz prowadzący będzie kontrolował stan zdrowia pacjenta i w razie konieczności może przepisać
Your doctor will monitor you and may prescribe other medicines if needed.
PolishW takim przypadku lekarz będzie dokładnie śledził stan zdrowia pacjenta.
If this were the case, your doctor will monitor you closely.
PolishMożna powiedzieć, że poprawia ona stan naszego zdrowia i ducha.
It could be said to improve the state of our health and of our souls.
PolishWiek, płeć, rasa oraz stan zdrowia według punktacji WHO nie miały wpływu na farmakokinetykę rytuksymabu.
Age, gender and WHO performance status had no effect on the pharmacokinetics of rituximab.
PolishW wielu przypadkach wyraźnie wykazano wpływ środowiska na stan zdrowia ludności.
In many cases, the effect of the environment on the state of health of the population has been clearly demonstrated.
PolishDlatego tej niesamowitej maszyny możemy użyć by polepszyć stan naszego zdrowia.
So this is a fantastic machine that we can use for improving health care, but as I said, it's also a challenge for us.
PolishPo pierwsze pogorszy się stan zdrowia ludności na świecie.
Firstly, the health of the world's population will decline.
PolishLekarz będzie obserwować stan zdrowia pacjenta i może zmienić dawkę zależnie od reakcji na leczenie.
Your doctor will monitor your health and may change your dose depending on your response to the treatment.
PolishUważam tę ocenę za wyraz troski Komisji o bezpieczeństwo i stan zdrowia obywateli Europy.
I view this assessment as an expression of the care that the Community takes of the safety and health of European citizens.
PolishNiemożność zlokalizowania i usunięcia implantu Gonazon nie będzie mieć poważnego wpływu na ogólny stan zdrowia psa.
Inability to locate and remove Gonazon will not have serious effects on the general health of the dog.
PolishLekarz prowadzący przepisał Viraferon konkretnej osobie z uwagi na jej obecny stan zdrowia; nie należy zn
Your doctor has determined the exact dosage for administration of Viraferon according to your individual needs. uc
PolishNależy dokładnie monitorować stan zdrowia psów, w sytuacji jeśli Trocoxil jest podawany jednocześnie z antykoagulantami.
Dogs should be carefully monitored if Trocoxil is administered simultaneously with an anticoagulant.
PolishObjawy grypopodobne związane z leczeniem produktem AVONEX mogą pogorszyć stan zdrowia pacjentów z chorobami serca.
Flu-like symptoms associated with AVONEX therapy may prove stressful to patients with underlying cardiac conditions.