"spowolnić" - angielskie tłumaczenie

PL

"spowolnić" po angielsku

PL spowolnić
volume_up
{czasownik}

W obliczu światowego kryzysu dokonuje się zamachu na górnictwo i energetykę (m.in. w Polsce) za cenę spowolnienia wzrostu gospodarczego i masowych zwolnień.
In the context of a world crisis, mining and power generation in countries including Poland are being attacked, at the expense of inhibiting economic growth and causing mass redundancies.
Jednakże Europie nie wolno zatrzymać się, lub spowolnić kroku.
However, Europe must not stop or slow down the pace.
Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by spowolnić ten proces, a nawet go zatrzymać.
We must do our best to slow down this process if not to halt it.
Avonex może zmniejszyć częstość nawrotów i spowolnić postęp SR powodującego niesprawność.
Avonex can help to reduce the number of relapses that you have and slow down the disabling effects of MS.
spowolnić (też: zwolnić, spowalniać)

Synonimy (polski) dla "spowolnić":

spowolnić

Przykłady użycia - "spowolnić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSpędziłem pierwsze pięć minut pod wodą desperacko próbując spowolnić akcję serca.
I spent the first five minutes underwater desperately trying to slow my heart rate down.
PolishLek może spowolnić lub zahamować rozrost komórek raka, lub może je zniszczyć.
It may slow or stop cancer cells from growing, or may kill them.
PolishNie pozwólmy się spowolnić przez detale związane z Traktatem.
Let us stop getting caught up in the detail of this Treaty.
PolishMusimy spowolnić i odwrócić wzrost liczby naszej ludności.
We need to slow and reverse our population growth.
PolishW przypadku jakichkolwiek działań niepożądanych należy spowolnić szybkość wlewu dożylnego lub należy przerwać wlew.
Any infusion-related adverse events should be treated by lowering infusion rates or by stopping the infusion.
PolishI nie było sposobu, by spowolnić akcję serca.
And there is no way to slow my heart rate down.
PolishNauczyłem się też spowolnić tempo bicia serca.
And I learned how to slow my heart rate down.
PolishChoroby wątroby mogą spowolnić jego eliminację.
PolishNiestety jesteśmy spóźnieni, jeśli chodzi o odwrócenie lub zatrzymanie zmian klimatu, ale mamy obowiązek przynajmniej zmiany te spowolnić.
Unfortunately, we are too late to avert or stop climate change, but it is our responsibility at least to put a brake on it.
PolishTamiflu należy zażyć jak tylko lek ten zostanie przepisany, ponieważ w ten sposób można spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa w organizmie.
Take Tamiflu as soon as you get the prescription as this will help to slow the spread of the influenza virus in the body.
PolishLek Tamiflu należy zażyć jak tylko lek ten zostanie przepisany, ponieważ w ten sposób można spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa w organizmie.
Take Tamiflu as soon as you get the prescription as this will help to slow the spread of the influenza virus in the body.
PolishKolejne zadanie wydało mi się pracochłonne, póki nie wyjaśniła mi, że chce spowolnić dzieci i skłonić do zastanowienia.
Now she had them look at them and do this ... laborious, which I thought for a long time, until she explained to me was to slow them down so they'll think.
PolishJeżeli nie będziemy wspólnie poszukiwać rozwiązań w zakresie niższej emisji CO2 oraz oszczędności energii, nie uda nam się spowolnić zmian klimatycznych.
If we do not search together for low-carbon and energy-saving solutions, we will not succeed in slowing down climate change.
PolishW razie wystąpienia zdarzenia niepożądanego podczas podawania preparatu Soliris, wlew dożylny można spowolnić lub przerwać, w zależności od decyzji lekarza.
If an adverse event occurs during the administration of Soliris, the infusion may be slowed or stopped at the discretion of the physician.
PolishWpompowuje się w nie toksyczny formaldehyd, aby spowolnić proces rozkładu. ~~~ Powoduje to problemy układu oddechowego i raka wśród pracowników zakładów pogrzebowych.
It's then pumped with toxic formaldehyde to slow decomposition -- a practice which causes respiratory problems and cancer in funeral personnel.