"spłata" - angielskie tłumaczenie

PL

"spłata" po angielsku

PL spłata
volume_up
{żeński}

spłata (też: rata spłaty)
volume_up
repayment {rzecz.}
Może to ze sobą nieść konieczność spłaty znacznych pożyczek.
This can involve the repayment of substantial loans.
Dodatkowo należy wprowadzić warunki spłaty.
In addition, repayment rules must be introduced.
Uważam, że przepis gwarantujący, że przedterminowa spłata kredytu nie może skrzywdzić konsumentów, jest bardziej niż wystarczający.
I think that a provision that guarantees that early repayment of credit cannot harm consumers is more than sufficient.
spłata (też: zwrot)
volume_up
payback {rzecz.}
Mam ogromne obawy związane z tym wnioskiem, z zasadnością kredytowanych środków i ich spłaty.
I have huge concerns over this proposal, about the accountability of the money that will be lent, and the payback in relation it.

Przykłady użycia - "spłata" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishU Meyera historyczny przełom splata się z historią życia jednostek.
Bei Meyer fällt die historische Wende mit einer lebensgeschichtlichen zusammen.
PolishObywatele Europy tracą pracę i mają trudności ze spłatą kredytów, które zaciągnęli.
Europe's citizens are losing their jobs and having difficulties in paying off the loans they have taken out.
PolishDlatego pewnego dnia Ateny znów nacisną na guzik alarmowy, mówiąc "nie dajemy sobie rady ze spłatą”.
Therefore, Athens will sound the alarm again at some point, saying, 'we are not managing to pay it off'.
PolishSą to tylko pieniądze osób, które obecnie mają trudności ze spłatą kredytów hipotecznych i z pokryciem kosztów kształcenia swoich dzieci.
It is only the money of people who are now struggling to pay their mortgages and educate their children.
PolishTo oznacza, że mają problemy ze spłatą kredytów mieszkaniowych w związku z wysokim przelicznikiem kursowym zadłużenia w obcych walutach.
It means that they are finding it difficult to repay home loans due to the high currency-based debt ratio.
PolishNależy bardziej zainteresować się metodami przyznawania subsydiowanych mikrokredytów czy spłatą odsetek przez państwo.
A more significant role should be given to methods of granting subsidised micro credits or interest repayments by the State.
PolishOstatnie wydarzenia we Francji dowiodły, że można wydawać wyroki na kwoty, których spłata może potrwać 4 lub 5 tysięcy lat.
As has recently been the case in France, sentences can clearly be passed for sums of money requiring 4 or 5 000 years to be paid off.
PolishWszyscy zdążamy ku światu, w którym siły natury łączą się z technologią, gdzie technologia, splata się z magią.
We're moving, we're all moving here, to a world where the forces of nature come closer together to technology, and magic and technology can come closer together.