"spłacić" - angielskie tłumaczenie

PL

"spłacić" po angielsku

volume_up
spłacić {czas. dk}

PL spłacić
volume_up
{czasownik}

Musimy umorzyć zadłużenie Haiti i spłacić nasz dług wobec tego kraju.
We must cancel Haiti's debt and pay off our debt to that country.
Banki muszą spłacić długi, jakie maja u rządów.
The banks must pay off their debts to government.
to pay off a mortgage
Są długi publiczne i prywatne, które trzeba spłacić.
There are public and private debts, which we must repay.
My, ShinRa, musimy spłacić światu swój dług.
We at Shinra have a big debt to repay to the world.
Dlatego tłamsi grecki sektor prywatny, jedyny sektor, który może spłacić potężne długi.
It is therefore throttling the Greek private sector, which is the only sector that can repay the massive debts.

Synonimy (polski) dla "spłacić":

spłacić

Przykłady użycia - "spłacić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzedsiębiorstwa nie będą w stanie go spłacić, a tym bardziej budżety państw członkowskich.
Businesses will not be able to pay it, Member States' budgets even less so.
PolishJednocześnie głównym zmartwieniem gospodarstw domowych jest, oby tylko spłacić pożyczkę w euro.
At the same time, the primary concern of households is solely to make loan repayments in euro terms.
PolishRząd fiński nałożył na krajowych podatników niesprawiedliwe zobowiązania gwarancyjne, które będziemy musieli w końcu spłacić.
The Finnish Government has imposed on Finnish taxpayers the sort of unfair guarantor liabilities that we will eventually have to pay.
PolishKto nadzorował brokerów hipotecznych wspaniałomyślnie udzielających pożyczek gospodarstwom domowym, które nigdy nie będą w stanie ich spłacić?
Who was supervising the mortgage brokers as they lent so generously to households that would never be capable of repaying?
Polishspłacić dług hipoteczny
PolishJak by go spłacić?
PolishZdarza się, że muszą w końcu sprzedać swój dom, żeby je spłacić. ~~~ Jest jeszcze cały szereg innych przyczyn, dla których to nie do końca się sprawdza.
There's a whole variety of other reasons why property rights sometimes don't work in these cases, but they do need security of tenure.
PolishWszystkie państwa członkowskie będą musiały przelać mnóstwo krwi, potu i łez, aby spłacić swoje długi, naprawić finanse i wybrać inny kierunek.
All Member States will have to shed a lot of blood, sweat and tears to purge their debts, put their finances back in order and steer a different course.
PolishZ pewnością to bardzo prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę niewiarygodny poziom zadłużenia, którego obciążone nim gospodarki po prostu nie są w stanie spłacić.
Surely, this is a very likely development, given the incredible level of debts that have been loaded onto economies that are simply unable to pay.
PolishZ tego względu moim zdaniem mali przewoźnicy autobusowi nie są w stanie spłacić wszystkich roszczeń odszkodowawczych i zrealizować wszystkich uprawnień, o których się tutaj wspomina.
I therefore consider it impossible for small bus companies to be able to pay all of the claims for compensation and rights that are being called for here.