PL smutny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

smutny (też: przykry, zasmucony)
volume_up
sad {przym.}
Ten przypadek to smutny przykład na to, co się teraz dzieje w Jemenie.
This case is a sad example of what is going on in Yemen.
To dla nas smutny, a nawet tragiczny dzień.
(NL) Mr President, what a sad - even tragic - day.
To naprawdę smutny dzień, kiedy posłowie nie myślą o tej grupie ludzi, ale tylko o polityce.
It truly is a sad day when Members think not about this group of human beings but only about politics.
smutny (też: zimny, niewesoły)
volume_up
bleak {przym.}
smutny
volume_up
clouded {przym.} [przen.] (eyes, expression)
smutny (też: posępny)
volume_up
dismal {przym.}
smutny (też: przybity, zdołowany)
volume_up
down in the mouth {przym.} [idiom]
smutny (też: ponury, nudny, szary, posępny)
volume_up
dreary {przym.}
To jest smutniejsze niż samouwielbienie. ~~~ To miłość nieodwzajemniona.
So it's actually drearier than self-love; it's unrequited self-love.
smutny (też: wychudły, głodny, wymizerowany)
volume_up
gaunt {przym.}
smutny
volume_up
joyless {przym.}
smutny (też: samotny, opuszczony)
volume_up
lorn {przym.} [poet.]
smutny (też: zły, biedny, ubogi, nieszczęsny)
volume_up
miserable {przym.}
smutny (też: żałosny, żałobny)
volume_up
mournful {przym.}
smutny (też: żałosny)
volume_up
rueful {przym.}
smutny
volume_up
somber {przym.}
smutny (też: smętny)
volume_up
soulful {przym.}
smutny (też: tęskny)
volume_up
wistful {przym.}
smutny (też: przygnębiony, zdołowany)
volume_up
bummed out {przym.} [slg.]
volume_up
mirthless {przym.}
volume_up
teary {przym.} [Amer.]
smutny (też: przygnębiający)
volume_up
cheerless {przym.}
smutny (też: przygnębiony)
volume_up
blue {przym.} [pot.]

Przykłady użycia - "smutny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishA gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny; albowiem wiele miał majętności.
But when the young man heard the saying, he went away sorrowful; for he was one that had great possessions.
PolishA on zafrasowawszy się dla tego słowa, odszedł smutny; albowiem miał wiele majętności.
But his countenance fell at the saying, and he went away sorrowful: for he was one that had great possessions.
PolishW one dni ja Danijel byłem smutny przez trzy tygodnie dni;
In those days I, Daniel, was mourning three whole weeks.
Polish' Lepszy jest smutny uśmiech niż sam smutek. '
' Better the sadness of a smile than the sadness. '
PolishPrzypomnijmy sobie smutny okres wypraw krzyżowych, inkwizycji lub wojen religijnych między katolikami a protestantami.
Let us remind ourselves of the sorrowful period of the Crusades, the Inquisition or the wars of religion between Catholics and Protestants.
PolishObraz sytuacji, jaki wyłania się z niemal 40 sprawozdań w sprawie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008 przez poszczególne organy UE jest smutny.
The overview provided by the nearly 40 reports devoted to the implementation of the 2008 EU budget by the various EU bodies is painful.
PolishI stało się miesiąca Nisan roku dwudziestego Artakserksesa króla, gdy było wino przed nim, że wziąwszy wino, podałem je królowi, a nie bywałem przedtem tak smutny przed nim.
And it came to pass in the month Nisan, in the twentieth year of Artaxerxes the king, when wine was before him, that I took up the wine, and gave it unto the king.