"skrót" - angielskie tłumaczenie

PL

"skrót" po angielsku

PL skrót
volume_up
{męski}

1. ogólne

skrót (też: abrewiacja)
To dosłowny cytat z przemówienia François Mitterranda do Parlamentu Europejskiego, bez skrótów.
This is an exact quote from François Mitterrand's speech to the European Parliament, with no abbreviation.
Tu widzicie jednoliterowy skrót aminokwasów.
So what you're seeing here is the one letter abbreviation for amino acids, and I've colored in the glycines with green, and the alanines in red, and so you can see it's just a lot of G's and A's.
Nazwa "FYROM” nigdy nie była nazwą kraju, może być jedynie skrótem nazwy "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii”.
'FYROM' has never been the name of any country but can only be an abbreviation of 'former Yugoslav Republic of Macedonia'.
skrót (też: streszczenie)
volume_up
epitome {rzecz.} (abstract)
skrót
volume_up
shorthand {rzecz.}
skrót (też: skrócenie, okrojenie)
skrót (też: przegląd, streszczenie)
volume_up
digest {rzecz.}

2. "krótsza droga"

skrót
volume_up
cut-off {rzecz.} [Amer.]
skrót
volume_up
cutoff {rzecz.} [Amer.]

3. IT

skrót
To dosłowny cytat z przemówienia François Mitterranda do Parlamentu Europejskiego, bez skrótów.
This is an exact quote from François Mitterrand's speech to the European Parliament, with no abbreviation.
Tu widzicie jednoliterowy skrót aminokwasów.
So what you're seeing here is the one letter abbreviation for amino acids, and I've colored in the glycines with green, and the alanines in red, and so you can see it's just a lot of G's and A's.
Nazwa "FYROM” nigdy nie była nazwą kraju, może być jedynie skrótem nazwy "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii”.
'FYROM' has never been the name of any country but can only be an abbreviation of 'former Yugoslav Republic of Macedonia'.
skrót
volume_up
shortcut {rzecz.}
A on mówi: "I wybrała pani skrót przez Inverleith Row by dostać się do tej lecznicy"?
And he says, "And did you take the shortcut down Inverleith Row to get here to the infirmary?"
Ale najpierw pokażę sposób bez przekręcania nadgarstka, a potem skrót. ~~~ bez przekręcania nadgarstka, a potem skrót.
But I will first teach you a method, how you can do it without moving the wrist, and then the shortcut.
(Laughter) Now, the shortcut.

Synonimy (polski) dla "skrót":

skrót

Przykłady użycia - "skrót" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish(Skrót wyjaśnień dotyczących sposobu głosowania zgodnie z art. 170 Regulaminu)
(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 170)
PolishTo skrót od Mutually Assured Destruction (Wzajemnie Zapewnione Zniszczenie).
PolishSEO to skrót angielskiej nazwy „search engine optimizer”, czyli optymalizator witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek.
SEO is an acronym for "search engine optimization" or "search engine optimizer."
PolishDynastat należy do grupy leków zwanych inhibitorami COX- 2 (skrót od inhibitory cyklooksygenazy - 2).
It is one of a family of medicines called COX-2 inhibitors (this is short for cyclo-oxygenase-2 inhibitors).
PolishGdyby kierować się porządkiem alfabetycznym, to skrót ten powinien mieć zupełnie inną postać.
PolishDla porządku, chciałem tylko wiedzieć, czy ktoś w tym budynku wie, co oznacza skrót "GNSS”.
Mr President, on a point of order, I just wondered if anybody in this building knew what 'GNSS' stood for.
PolishCzy mógłby nam Pan powiedzieć, co oznacza ten skrót?
Could you tell us what those initials stand for?
PolishNapisałem więc na moim blogu "OMG OMG" (skrót od "O Mój Boże" prz.
PolishSkrót pochodził od Programmed Logic for Automated Teaching Operations (Programowany system zautomatyzowanych operacji nauczania, przyp. ~~~ tłum.)
The initials stood for Programmed Logic for Automated Teaching Operations.
PolishSkrót „CEPOL” pochodzi z języka francuskiego, w którym agencja ta nosi nazwę Collège européen de police (Europejskie Kolegium Policyjne).
The acronym CEPOL is French and stands for Collège européen de police - European Police College in English.
PolishMoże być pan w każdym razie pewny, że począwszy od dziś wszyscy będziemy wiedzieć, co oznacza ten skrót.
In any case, Mr Heaton-Harris, you can be sure that from today onwards we will all know what this acronym stands for.
PolishNa przykład po wprowadzeniu w równaniu skrótu „alpha”, a następnie spacji lub nawiasu, Dokumenty Google zmienią wpisany skrót na symbol.
As an example, if you type "alpha" in an equation followed by a space or a parenthesis, Google Docs will convert your typing to an
PolishPrzeczuwając to, do czego współczesny Świat dojdzie, do obliczeń w chmurze i programów na żądanie, nazwał swój system NLS skrót od oN-Line System.
And in a premonition of today's world of cloud computing and softwares of service, his system was called NLS for oN-Line System.
PolishDrugi zestaw zasad -- nie lubię ich nazywać zasadami, w końcu chodzi o sztukę -- zestaw kryteriów to RSR, skrót ten oznacza rozum, serce, ręce.
And then my other second set of rules -- I hate to say "rules" because it's art -- my criteria would be the three H's, which is head, heart and hands.
PolishJako współautor poprawki 9 chciałem złożyć wyjaśnienie techniczne, zgodnie z którym tam, gdzie widnieje skrót "ESM”, powinno być "ESM/EMF”.
(ES) Madam President, as the co-author of Amendment 9, the technical clarification is that where it reads 'ESM', it should read 'ESM/EMF'.
PolishPrzede wszystkim chcę przeprosić kolegów za to wtrącenie, lecz ciekaw jestem, czy ktoś zdoła mi wytłumaczyć, co właściwie oznacza skrót "CMO”.
Mr President, I would first of all like to apologise to colleagues for this intervention, but I wonder if someone could explain what 'CMO' actually stands for.