"skończony" - angielskie tłumaczenie

PL

"skończony" po angielsku

volume_up
skończony {przym. m.}

PL skończony
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

skończony
volume_up
beat {przym.}
volume_up
bodacious {przym.} [Amer.]
skończony (też: doskonały, wytrawny)
skończony (też: zrujnowany)
volume_up
done for {przym.} [przen.]
To jest jedyny projekt który wykonaliśmy w którym skończony obiekt wyglądał bardziej jak komputerowa wizualiza .
This is the only project that we've done where the finished thing looked more like a rendering than our renderings.
Neurochirurg wyciągnął mnie z wody ponieważ jego zdaniem po 15 minutach Twój mózg jest skończony, jesteś martwy.
The neurosurgeon pulled me out of the water because in his mind, at 15 minutes your brain is done, you're brain dead.
Możemy powiedzieć naszym dzieciom, OK, skończone, to była nasza historia.
We can say to our children, OK, done, that was our story.
skończony (też: finalny, gotowy, przegrany)
volume_up
finished {przym.}
"Wiersz nigdy nie jest skończony, jedynie porzucony” - powiedział pewien śródziemnomorski poeta urodzony w Sète.
A poem is never finished, only abandoned, said a Mediterranean poet born in Sète.
Więc jeśli dzisiaj został skończony, chciałbym powiedzieć, że zaplanowałem to dla TED, ale to nieprawda.
So as of today, it's finished. ~~~ I'd like to say that I planned that for TED, but I didn't.
To jest jedyny projekt który wykonaliśmy w którym skończony obiekt wyglądał bardziej jak komputerowa wizualiza .
This is the only project that we've done where the finished thing looked more like a rendering than our renderings.
skończony (też: ograniczony)
volume_up
finite {przym.}
Na szczęście istnieje skończona obserwowalna wielkość - promień Schwarzschilda.
But fortunately there is a finite size that you can see, and that's known as the Schwarzschild radius.
Musimy również uświadamiać ludzi, że wydajność obecnych alternatywnych źródeł energii jest skończona.
We must also make people aware that the capacity of current alternative energy sources is finite.
Gęstość materii jest skończona i mamy szansę na logiczny zestaw równań, który może opisać cały proces.
The density of matter is finite, and we have a chance of a consistent set of equations that can describe the whole process.
skończony (też: całkowity, pełny, zdeklarowany)
skończony (też: bezpośredni)
volume_up
through {przym.}
Jest jedna prosta i nieskończenie wiele prostych przechodzących przez ten punkt i niestykających się z daną.
There's a straight line, and there is an infinite number of lines that go through the point and never meet the original line.
A skoro nastąpiło nieskończenie wiele powtórzeń, odcinek nieskończenie maleje, a długość krzywej nieskończenie rośnie.
And since they went through the iterations an infinite number of times, as the ruler shrinks down to infinity, the length goes to infinity.

Przykłady użycia - "skończony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJest to piąty prototyp, nie całkiem jeszcze skończony.
PolishTraktat lizboński jest skończony.