"składowy" - angielskie tłumaczenie

PL

"składowy" po angielsku

volume_up
składowy {przym. m.}

PL składowy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

składowy
FKMSR i jej organ składowy, RMSR, jest niezależną organizacją.
The IASCF and its underlying constituent body, the IASB, is an independent organisation.
Większość z nich ma istotny wpływ na wyniki produkcyjne i ekonomiczne. Wywierały one wpływ na dotychczasowe elementy składowe wspólnej polityki rolnej.
Most of these have a significant influence on the results of production and economic performance, and have influenced the current constituent elements of the common agricultural policy.