"sieci" - angielskie tłumaczenie

PL

"sieci" po angielsku

volume_up
sieci {niemęskoos.}
volume_up
siec {czas.}
EN
volume_up
siec {czas. ndk}
EN

PL sieci
volume_up
{niemęskoosobowy}

1. ogólne

sieci
Rozwój międzynarodowych sieci tranzytu kolejowego oczywiście jest priorytetem.
Development of international transit rail networks is understandably a priority.
Te sieci mają ogromne znaczenie dla rozwoju infrastruktury transportowej Europy.
These networks are very important to the development of Europe's traffic infrastructure.
Sieci łączności elektronicznej, dane osobowe i ochrona prywatności (
Electronic communications networks, personal data and the protection of privacy (

2. Medycyna

sieci
volume_up
omenta {l.mn.}

Synonimy (polski) dla "siec":

siec
sieć

Przykłady użycia - "sieci" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishInnymi słowy, koszty dla operatora sieci elektroenergetycznej pozostaną takie same.
In other words, for the electricity grid operator, the costs will remain the same.
PolishTo był kiedyś mały market spożywczy sieci Food Lion, a teraz to jest biblioteka.
This was a little grocery store, a Food Lion grocery store, that is now a public library.
PolishTe 1,4 miliona masztów sieci komórkowych lub stacji bazowych pochłania wiele energii.
These 1,:,4 million cellular radio masts, or base stations, consume a lot of energy.
PolishTo filmik z sieci. ~~~ Zrobiony 6 lat temu przez paru miłośników grafiki.
I just want to show you one other thing that has nothing to do with anything.
PolishTrzy firmy świadczące usługi z zakresu bezpieczeństwa sieci dla FBI zostały zhakowane.
I mean three companies providing cybersecurity services to the FBI have been hacked.
PolishOkoło trzech milardów ludzi, do końca tego roku,£ będzie podłączona do sieci komórkowej.
About three billion people, by the end of this year, will have cellular connectivity.
PolishWalczymy zatem o powszechną dostępność bezpiecznej wody pitnej i sieci kanalizacyjnych.
We are fighting for access to safe drinking water and sanitation for all.
PolishUkryto kilka balonów w różnych miejscach w USA i powiedziano: „Wykorzystajcie sieci.
Try and find these balloons fastest, and the winner will get $40,000."
PolishPoniżej dowiesz się, gdzie znaleźć raporty Ścieżki w sieci wyszukiwania i co one zawierają.
We'll tell you where to find Search Funnel reports and what they can tell you below.
PolishJest to połączenie wysiłku dotyczącego praw użytkowników i dyrektywy o prywatności w sieci.
It is a combination of work on users' rights and on the E-Privacy Directive.
PolishPotrzebujemy inteligentnych sieci energetycznych; obecne sieci są nieekonomiczne i przestarzałe.
We need smart electricity grids; currently these are wasteful and anachronistic.
PolishBardzo istotne jest szkolenie młodych konsumentów, którzy są szczególnie aktywni w sieci.
Educating young consumers who are particularly active online is crucial.
PolishOczywiste jest, że dorsz może trafiać przypadkiem do sieci w trakcie połowu innych gatunków ryb.
It is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
PolishCzy wiecie, że mamy 1,4 miliona stacji bazowych sieci komórkowej rozmieszczonych na całym świecie?
Do you know that we have 1,:,4 million cellular radio masts deployed worldwide?
PolishMożecie dziś ściągnąć produkt z sieci przy pomocy takiego jak ten programu, obejrzeć produkt w 3D.
You can today download a product with software like this, view the product in 3D.
PolishPodobny model obserwujemy obecnie w sieci -- a w zasadzie wiele podobnych modeli.
So it's been a very optimistic time, I think, and I want to just talk about a few of those things.
PolishPrzykładem może być połów za pomocą sieci typu "thonaille” na obszarze śródziemnomorskim.
Take, for example, the case of thonaille fishing in the Mediterranean.
PolishOśrodki sieci znajdują się we wszystkich 27 krajach UE, a także w Islandii i Norwegii.
There are centres in all 27 EU countries and in Iceland and Norway.
PolishInteligentnych Sieci.
Work with the Commission's Smart Grids Task Force is also advancing.
PolishWywiedź mię z sieci, którą zastawili na mię; boś ty jest mocą moją.
Into thy hand I commend my spirit: Thou hast redeemed me, O Jehovah, thou God of truth.