"słabość" - angielskie tłumaczenie

PL

"słabość" po angielsku

PL

słabość {żeński}

volume_up
1. ogólne
Niektórzy ekstremiści wykorzystywali słabość państwa, aby odrzucać mniejszości.
Some extremists were using the weakness of the State to reject minorities.
Uważam, że podstawowym czynnikiem ryzyka jest obecnie słabość haitańskiego państwa.
I believe that the Haitian state's weakness is now the main risk factor.
Każde nieskuteczne rozwiązanie będzie dowodem na naszą słabość.
Every ineffective solution will be evidence of our weakness.
słabość (też: wątłość)
volume_up
fragility {rzecz.} (health, link, person)
To podkreśla słabość określonych systemów finansowania.
This has highlighted the fragility of certain financing schemes.
Uważam, że słabość i kruchość systemu politycznego Tajlandii ukazuje pewne poważne problemy.
I believe that the weakness and fragility of the Thai political system reveals some serious situations.
Każda wojna, każdy konflikt uwypukla słabość państw.
Each war, each conflict accentuates the fragility of the states.
słabość
Senność, drętwienie i mrowienie skóry, osłabienie/ słabość, bezczynność, zaburzenia ze strony nerwów obwodowych, splątanie, zaburzenia koordynacji ruchowej.
Sleepiness, numbness and tingling of the skin, weakness/ feebleness, inactivity, disorder of peripheral nerves, confusion, impaired ability to coordinate movements.
słabość (też: wątłość, słabowitość)
słabość (też: niemoc, ułomność)
Bo wiecie, żem w słabości ciała wam z przodku Ewangieliję opowiadał.
but ye know that because of an infirmity of the flesh I preached the gospel unto you the first time:
słabość
volume_up
soft spot {rzecz.} [pot.]
to have a soft spot for sb
Mam pewną er... słabość, którą powiedzmy, mógłbym przy okazji er... zaspokoić.
We er 've got a certain er business indulgence, shall we say, that I could er... utilise.
2. "do czegoś"
słabość
volume_up
fondness {rzecz.} (for sth)

Przykłady użycia - "słabość" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNiektórzy ekstremiści wykorzystywali słabość państwa, aby odrzucać mniejszości.
Some extremists were using the weakness of the State to reject minorities.
PolishMam pewną er... słabość, którą powiedzmy, mógłbym przy okazji er... zaspokoić.
We er 've got a certain er business indulgence, shall we say, that I could er... utilise.
PolishUważam, że podstawowym czynnikiem ryzyka jest obecnie słabość haitańskiego państwa.
I believe that the Haitian state's weakness is now the main risk factor.
PolishJak my, Czesi, wiemy, słabość względem Rosji naprawdę się nie opłaca.
As we Czechs know, being weak in relation to Russia really does not pay off.
PolishUnia oznacza siłę, zaś Unia Europejska prezentując front podzielony pokazała słabość.
Union means strength, and the European Union, in presenting a divided front, showed weakness.
Polishuczucie drętwienia lub słabość ramion i nóg, drętwienie skóry, senność, zawroty głowy,
feeling numb or weak in the arms and legs, numbness of the skin, sleepiness, dizziness, tremor;
PolishSkazując Roxanę Saberi, reżim irański zademonstrował swoją słabość i bojaźliwość.
In sentencing Roxana Saberi, the Iranian regime has demonstrated that it is essentially weak and cowardly.
PolishJest to bezwzględnie konieczne, ponieważ w tej dziedzinie cechowały nas dotychczas naiwność i słabość.
This is absolutely crucial because, in this area, we appear naive and weak.
PolishFiasko szczytu klimatycznego obnażyło słabość Europy i naiwność jej elit politycznych.
The fiasco of the climate summit has exposed Europe's weakness and the naivety of its political elite.
PolishNiestety wydarzenia w Tunezji po raz kolejny odsłoniły słabość unijnej polityki zagranicznej.
Unfortunately, the events in Tunisia have yet again revealed the weakness of Union foreign policy.
PolishPółprawdy, jednostronne interpretacje i zaprzeczanie prawdzie historycznej to słabość Europejczyków.
Half-truths, one-sided interpretations and the denial of historical truth weakens Europeans.
PolishUpatruję w tym słabość omawianej koncepcji. Nie ma nic gorszego niż wzbudzanie fałszywych nadziei.
This is the weakness in this concept, and nothing would be worse than raising false hopes here.
PolishUważam, że słabość i kruchość systemu politycznego Tajlandii ukazuje pewne poważne problemy.
I believe that the weakness and fragility of the Thai political system reveals some serious situations.
PolishKażde nieskuteczne rozwiązanie będzie dowodem na naszą słabość.
Every ineffective solution will be evidence of our weakness.
PolishTa słabość przyczyniła się do szybkiego rozprzestrzeniania się chorób oraz zgonu ponad 1200 osób.
This vulnerability has facilitated the rapid spread of disease and the death of more than 1 200 people.
PolishJest bardzo dziwne, że w tych sprawach wykazuje się taką słabość.
It is very odd that it should be weak on these matters.
PolishSłabość mięśni, ból stawów, ból kostno- mięśniowy, ból mięśni
Muscle weakness, arthralgia, musculoskeletal pain, myalgia
PolishTo podkreśla słabość określonych systemów finansowania.
This has highlighted the fragility of certain financing schemes.
PolishKażda wojna, każdy konflikt uwypukla słabość państw.
Each war, each conflict accentuates the fragility of the states.
PolishStawia świat przed faktami dokonanymi, a z ust polityków europejskich wylewa się hipokryzja i słabość.
It presents the world with faits accomplis, while European politicians merely spout hypocrisy and weakness.