"sąsiedzi" - angielskie tłumaczenie

PL

"sąsiedzi" po angielsku

volume_up
sąsiedzi {męskoos.}

PL sąsiedzi
volume_up
{męskoosobowy}

sąsiedzi
volume_up
neighbours {l.mn.} [Bryt.]
Nasi południowi sąsiedzi muszą również ściślej współpracować ze sobą.
Our southern neighbours must also cooperate more closely with one other.
Nasi sąsiedzi są wokół Morza Śródziemnego i na wschodzie Europy.
Our neighbours are found around the Mediterranean Sea and in Eastern Europe.
Dni, w których europejscy sąsiedzi konkurowali ze sobą, przeminęły.
The days of European neighbours competing are over.
sąsiedzi
volume_up
neighbors {l.mn.} [Amer.]
I wszyscy teraz myślicie jak na taki widok zareagują sąsiedzi.
And you're all thinking what your neighbors would think of seeing that.
Tak długo jak myślimy, że ludzie, nasi sąsiedzi, są samolubni, głupi, czy leniwi -- -- nie ma nadziei.
As long as we believe that people, our own neighbors, are selfish, stupid or lazy, then there's no hope.
tam dobrzy sąsiedzi, gdzie dobre płoty
good fences make good neighbors
sąsiedzi (też: okolica, dzielnica, sąsiedztwo, barrio)
volume_up
neighborhood {rzecz.} [Amer.]
Gdy jesteś głodny i twoje dzieci też i dzieci sąsiada i sąsiedzi jesteś zły.
Especially if you're hungry and your kids are hungry and your neighbor's kids are hungry and your whole neighborhood is hungry, you're pretty angry.
Nawet najbiedniejsi sąsiedzi dają więcej, niż mogą sobie na to pozwolić.
Even the poorest neighborhoods give more than they can afford.
sąsiedzi (też: okolica, dzielnica, sąsiedztwo)
volume_up
neighbourhood {rzecz.} [Bryt.]

Przykłady użycia - "sąsiedzi" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJako sąsiedzi uznalibyśmy przyjęty przez państwa kierunek za słuszny.
As such, we would consider the direction you are taking to be the right direction.
PolishJednakże jej sąsiedzi, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia, nie mają tego szczęścia.
However, its neighbours, Bosnia and Herzegovina and Macedonia, have not been so fortunate.
PolishZdarza się, że bardzo często nie zauważamy, co robią nasi sąsiedzi.
It so happens that very often we fail to notice what our neighbours are doing.
PolishZniesienie barier pomiędzy naszymi narodami oznacza, że nasi sąsiedzi witają nas z radością.
The removal of the barriers between our nations means this: our neighbours welcome us.
PolishNasi południowi sąsiedzi muszą również ściślej współpracować ze sobą.
Our southern neighbours must also cooperate more closely with one other.
PolishNasi sąsiedzi są wokół Morza Śródziemnego i na wschodzie Europy.
Our neighbours are found around the Mediterranean Sea and in Eastern Europe.
PolishNasi sąsiedzi na dalekiej północy znają UE jako kompetentnego i skłonnego do współpracy partnera.
Our neighbours in the High North know the EU to be a competent cooperative partner.
PolishPaństwa te to nasi sąsiedzi i uważam, że najlepszą metodą udzielenia im pomocy jest rynek.
These countries are our neighbours, and I think the best way to help them is through trade.
Polish(NL) Sąsiedzi troszczą się o siebie nawzajem i udzielają sobie wsparcia.
(NL) Neighbours look after one another, they support each other.
PolishI wszyscy teraz myślicie jak na taki widok zareagują sąsiedzi.
And you're all thinking what your neighbors would think of seeing that.
PolishW tym celu także nasi sąsiedzi muszą wprowadzić reformy.
In order to achieve this, our neighbours, too, must implement reforms.
PolishMusimy zagwarantować, że nasi sąsiedzi będą działać racjonalnie.
We must ensure that our neighbours take rational action.
PolishChcemy, aby wszyscy nasi sąsiedzi mogli wieść godne życie.
We all want our neighbours to have a decent quality of life.
PolishDni, w których europejscy sąsiedzi konkurowali ze sobą, przeminęły.
The days of European neighbours competing are over.
PolishJej sąsiedzi również muszą wykonać ruch w tym kierunku.
Its neighbours also need to make their move in this direction.
PolishTak długo jak myślimy, że ludzie, nasi sąsiedzi, są samolubni, głupi, czy leniwi -- -- nie ma nadziei.
As long as we believe that people, our own neighbors, are selfish, stupid or lazy, then there's no hope.
PolishA tak sąsiedzi i którzy go przedtem widywali ślepego, mówili: Izali nie ten jest, który siadał i żebrał?
The neighbors therefore, and they that saw him aforetime, that he was a beggar, said, Is not this he that sat and begged?
PolishZ pewnością będzie to zachętą dla obywateli tych państw, gdyż uzyskają oni te same prawa i przywileje, co ich sąsiedzi.
It will clearly give a boost to their citizens, giving them the same rights and privileges as their neighbours.
PolishJak blisko siebie są dziś europejscy sąsiedzi?
PolishA usłyszawszy sąsiedzi i pokrewni jej, iż Pan z nią uczynił wielkie miłosierdzie swoje, radowali się pospołu z nią.
And her neighbors and her kinsfolk heard that the Lord had magnified his mercy towards her; and they rejoiced with her.