"rzeczowy" - angielskie tłumaczenie

PL

"rzeczowy" po angielsku

volume_up
rzeczowy {przym. m.}

PL rzeczowy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

rzeczowy (też: poważny)
Dziękuję pani Weisgerber za rzeczowe sprawozdanie.
I thank Mrs Weisgerber for a businesslike report.
Our comments must be businesslike.
Dziękuję sprawozdawcy za rzeczowe sprawozdanie.
I would like to thank the rapporteur for a business-like report.
rzeczowy (też: bystry, jasny, chrupki)
volume_up
crisp {przym.}
rzeczowy
'Świat' jest obiektywny, logiczny, uniwersalny, rzeczowy, naukowy.
'The world' is objective, logical, universal, factual, scientific.
Ciągle brakuje całościowej debaty na temat tego sektora, debaty rzeczowej i szczerej.
No wide-ranging factual and honest debate on the sector has yet taken place.
Moi urzędnicy powiedzieli mi, że przygotowali Państwo bardzo rzeczowe i fachowe sprawozdanie.
My officials tell me that you have produced a highly factual and competent report.
rzeczowy
I na te aspiracje Gruzinów Unia Europejska powinna dać być pozytywną, rzeczową odpowiedź.
The European Union should give a positive and matter-of-fact response to Georgians' ambitions.
Przedstawiłem zwięzłe i rzeczowe streszczenie priorytetów prezydencji czeskiej i ich realizacji.
I have presented a brief and matter-of-fact summary of the priorities of the Czech Presidency and their fulfilment.

Przykłady użycia - "rzeczowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDobrze by było, gdyby sama Turcja odpowiedziała w podobnie rzeczowy sposób, bez stawiania warunków.
If only Turkey itself would respond in a similarly constructive manner without preconditions.
PolishOd 2005 roku staje się on coraz bardziej konkretny i rzeczowy, a Chiny zrobiły kilka kroków naprzód.
Since 2005, it has become more and more concrete, more and more to the point and China has made some steps.
PolishTo jest dowód rzeczowy z muzeum o Rewolucji Francuskiej.
It's in the museum's exhibit on the French Revolution.
PolishPracujemy by promować zdrowe społeczności, by złagodzić ludzkie cierpienie, by promować przemyślane, rzeczowy i empatyczny porządek.
We work to promote healthy vibrant societies, to ameliorate human suffering, to promote a more thoughtful, substantive, empathic world order.
PolishBliższy i bardziej rzeczowy dialog we wszystkich dziedzinach naszych stosunków pomoże nam rozwiązać trudne problemy w atmosferze wzajemnego zaufania.
Closer and more substantial political dialogue across all areas of our relationship will help us resolve difficult issues in a spirit of mutual confidence.
PolishJednakże ten konsensus byłby pozbawiony znaczenia, gdyby nie nabrał konkretnego kształtu w tekście, który jest zarówno rzeczowy, jak i spójny, co państwu za chwilę udowodnię.
This consensus would, however, be worthless had it not found concrete form in a text that is both specific and consistent, as I will demonstrate to you in a moment.
PolishEfektem naszej pracy jest bardzo wyważony i rzeczowy projekt umowy międzyinstytucjonalnej, który przedstawiamy dziś temu Parlamentowi do rozważenia i dzisiejszej dyskusji.
The result of our work is a very balanced and pragmatic draft of an interinstitutional agreement, which we are presenting to the House for consideration and debate today.
PolishArgument, że tylko dzięki zakupowi dodatkowej żywności będzie można uzyskać takie jej zróżnicowanie, które pozwoli na zestawienie zbilansowanej diety, wykracza poza zakres rzeczowy.
The argument that it is only with the additional purchase of food that the range of food offered will be able to provide a balanced diet, in my opinion, goes beyond the remit.