"rzecz jasna" - angielskie tłumaczenie

PL

"rzecz jasna" po angielsku

PL rzecz jasna
volume_up

Rzecz jasna, że kwestia zdrowia ludzi i zwierząt powinna leżeć u podstaw przepisów dotyczących pasz dla bydła.
Needless to say, public and animal health should be at the heart of cattle feed legislation.
Rzecz jasna wolałabym uniknąć obecnego kryzysu i żałuję, że nie byliśmy nań lepiej przygotowani.
Needless to say, I would have preferred to avoid such a crisis and I wish that we had been better prepared.
Rzecz jasna, Europa powinna naciskać, aby mandat MONUC był silniejszy i lepszy, a misja miała więcej oddziałów.
Needless to say, Europe should press for a stronger and better MONUC mandate and more troops.

Synonimy (polski) dla "rzecz jasna":

rzecz jasna

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "rzecz jasna"

rzecz rzeczownik
rzec czasownik
jasna przymiotnik
jasny przymiotnik

Przykłady użycia - "rzecz jasna" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMożna rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.
Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
PolishRzecz jasna trybunał nie będzie mógł kontynuować swojej pracy w nieskończoność.
Certainly, this tribunal will not be able to continue its work indefinitely.
PolishNasza pokojowa rewolucja nie była rzecz jasna wolna od niepowodzeń i niedociągnięć.
Of course, our peaceful revolution has had its share of failures and shortcomings.
PolishRzecz jasna prowadzimy rozmowy i współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
Of course, we are in discussion with and working with the European Investment Bank.
PolishRzecz jasna nie mówię tutaj o pomocy udzielanej w przypadku klęsk żywiołowych.
Of course, I am not referring here to the aid provided following disasters.
PolishBędą kolejne teksty o Europolu, a Parlament będzie rzecz jasna ich kolegistalorem.
There will be other texts on Europol, and Parliament will, of course, be colegislator.
PolishDzieje się to rzecz jasna ze szkodą dla bezpieczeństwa drogowego i dla konkurencji.
Clearly, this is potentially detrimental to road safety and to competition.
PolishKluczem do niej jest rzecz jasna Europejska Służba Działań Zewnętrznych.
Of course, the European External Action Service will be key to delivering this.
PolishRzecz jasna nie zmienia to niczego, jeżeli chodzi o naszą własną ocenę naszej prezydencji.
This changes nothing in terms of our own assessment of our Presidency, of course.
PolishRzecz jasna każdorazowe stosowanie umowy ACTA musi być proporcjonalne do celów.
Of course, any action through ACTA has to be proportional to the aims.
PolishTe akty prawne mają, rzecz jasna, charakter techniczny, co komplikuje proces stosowania.
This legislation is admittedly technical, which complicates the application process.
PolishTakie miejsca, rzecz jasna, nie zostały uwzględnione w przepisach zielonej księgi Komisji.
This, of course, is not covered by the provisions of the Commission's Green Paper.
PolishRzecz jasna, od rozpoczęcia negocjacji 20 lat temu sytuacja zmieniała się wielokrotnie.
The situation has obviously changed several times in the 20 years since they started.
PolishMyślimy o energii, myślimy, rzecz jasna, o opodatkowaniu transakcji finansowych.
We are thinking of energy, we are thinking, of course, of taxation on financial transactions.
PolishWydarzenia w Grecji oraz w innych krajach strefy euro miały, rzecz jasna, złożone przyczyny.
Events in Greece and in other countries of the area naturally have complex causes.
PolishMusimy jednak zrozumieć, rzecz jasna, że obecnie problem znajduje się tuż u naszych drzwi.
However, we do need, of course, to understand that the problem now lies at our door.
PolishRzecz jasna rozwój portów nie powinien odbywać się kosztem środowiska.
Naturally, the development of ports should not be at the expense of the environment.
PolishWykorzystanie logistyki to, rzecz jasna, podstawowe zadanie przedsiębiorstw.
The use of logistics is, of course, a primary task of the enterprises.
PolishJestem, rzecz jasna, wdzięczny prezydencji za udzielone wsparcie.
However, I am of course grateful to the Presidency for having given its support.
PolishNie mówię, rzecz jasna, że Stany Zjednoczone są najgorszym obrońcą praw człowieka na świecie.
Of course, I am not saying the US is the worst human rights defender in the world.