"ruszyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"ruszyć" po angielsku

volume_up
ruszyć {czas. dk}
volume_up
ruszyć {czas. ndk}

PL ruszyć
volume_up
{czasownik}

Brakuje im jednak wspólnej przestrzeni, by się zjednoczyć, zrozumieć i ruszyć do dzieła.
What they lack is that safe space to come together, agree and move to action.
Oczekujemy od Rady, że zacznie działać i przybędzie do Parlamentu, aby ruszyć w naszym kierunku.
We expect the Council to get moving and to come to Parliament and move in our direction.
Musimy ruszyć do przodu z realizacją procesu międzynarodowego.
We need to move the international process forward.
volume_up
to touch on {czas.} (subject, matter)
volume_up
to touch upon {czas.} (subject, matter)

Synonimy (polski) dla "ruszyć":

ruszyć

Przykłady użycia - "ruszyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish"Europa 2020” musi ruszyć tu i teraz i nie powinna być tylko katalogiem celów.
Europe 2020 must begin here and now and should not be just a catalogue of objectives.
PolishA potem, kiedy już czas ruszyć, zapala się zielone światło, a dowódca skoków wydaje komendę „Skok”.
And then when it's time to go, a green light goes and the jumpmaster goes, "Go."
PolishUwaga, rano spotkamy się tu, by ruszyć na wielką ekspedycję.
All right, everyone, we'll meet here tomorrow morning for the grand expedition.
PolishUważam, że teraz mamy bardzo skuteczny program, który może ruszyć niezwłocznie po jego przyjęciu.
I think we now have an effective programme that could start as soon as we have adopted it.
PolishA potem, oczywiście, ruszyć do pracy nad projektami, których treść jest dla mnie istotna.
Then, of course, trying to, you know, work on things where the content is actually important for me.
PolishMusimy to zrobić teraz, ponieważ jest to jedyna możliwość, jaką dysponujemy, żeby ruszyć z Unią Europejską do przodu.
We must do so now because that is the only chance we have to take Europe forward.
PolishNajprostszym sposobem jest ruszyć w drogę śladami Abrahama.
Because the simple way to do that is you go for a walk.
PolishNiedawnoś przyszedł, a dziśbym cię ruszyć miał, abyś z nami szedł?
Whereas thou camest but yesterday, should I this day make thee go up and down with us, seeing I go whither I may?
PolishJednakże musimy czynić wysiłki, aby ruszyć z działaniami.
However, we must all make efforts to get things moving.
PolishAby program mógł ruszyć w początkach 2010 roku, z budżetu UE na rok 2010 przeznaczono kwotę 25 milionów euro.
To enable this to start at the beginning of 2010, EUR 25 million is being released from the 2010 EU budget.
PolishDopiero wówczas będziemy mogli ruszyć z miejsca.
Then we will be able to make some progress here too.
PolishI tu zaczyna się problem, bo trzeba tego chłopaka jakoś ruszyć, bo robi się ciemno i niebezpiecznie.
Well, that's a problem because one way or another, you have to get this guy moving because it's getting dark soon and dangerous.
PolishCzy państwa członkowskie są gotowe, by ruszyć naprzód?
PolishI jeśli uda ci się ruszyć to koło - uważaj.
And if you can get that wheel to turn, look out.
PolishPoświęcenie uwagi temu brakowi równowagi jest jednym z zadań, których musimy razem się podjąć, by sprawy mogły ruszyć naprzód.
Addressing this imbalance is one of the tasks we must take on together in carrying these issues forward.
PolishPodobnie również Bośnia i Hercegowina musi być w stanie przemawiać jednym głosem, by ruszyć do przodu z integracją europejską.
Likewise, Bosnia and Herzegovina must be able to speak with one voice to advance in European integration.
PolishUważam, że musimy po prostu zbadać każdą możliwość i mieć nadzieję, że co najmniej jedna z nich pozwoli nam ruszyć naprzód.
I think we just simply have to explore every opportunity and hope that one or more of them will take us forward.
PolishJeżeli SIS II w swojej obecnej postaci nie może ruszyć z miejsca, czy istnieje plan B i czy taki plan B zostanie zaprezentowany?
If SIS II cannot get off the ground in its present form, is there a plan B and will such a plan B be presented?
PolishDzięki temu pomysłowi można będzie ruszyć naprzód.
PolishMuzyka jest jedyną rzeczą, która może sprawić, że chcesz obudzić się i wstać z łóżka i ruszyć do tańca, nawet kiedy nie chcesz.
Music is the only thing that can make you want to wake up your bed and shake your leg, without even wanting to do it.