"rozpuszczony" - angielskie tłumaczenie

PL

"rozpuszczony" po angielsku

PL rozpuszczony
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

rozpuszczony (też: rozwydrzony)
volume_up
brattish {przym.}
rozpuszczony (też: rozwydrzony, zuchwały, niegrzeczny)
volume_up
bratty {przym.}
rozpuszczony (też: zepsuty, rozpieszczony, rozkapryszony, popsuty)
volume_up
spoiled {przym.}

2. Chemia

rozpuszczony
volume_up
solute {przym.}

Przykłady użycia - "rozpuszczony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishProszek powinien zostać rozpuszczony w dołączonej ilości wody do wstrzykiwań.
The powder should be dissolved in the supplied amount of water for injections.
Polishobjętość infuzji (rozpuszczony preparat CANCIDAS dodany do 100 ml), stężenie końcowe
Reduced volume infusion (reconstituted CANCIDAS added to 100 ml) final concentration
PolishRozpuszczony produkt jest białą lub jasnożółtą zawiesiną o truskawkowym zapachu.
The reconstituted product is a white to slightly yellowish suspension with strawberry odour.
PolishTopotekan przed użyciem musi być rozpuszczony, a następnie rozcieńczony (patrz punkt 6. 6).
Topotecan must be reconstituted and further diluted before use (see section 6.6).
PolishRozpuszczony roztwór jest przezroczysty i bezbarwny, a jego ostateczne pH wynosi od 4 do 7.
The reconstituted solution is clear and colourless, with a final pH of 4 to 7.
PolishPrzed zastosowaniem proszek musi być rozpuszczony w rozpuszczalniku przez delikatne obracanie.
The powder must be reconstituted with the solvent before use by gentle swirling.
PolishOdwrócić fiolkę do góry dnem i pobrać rozpuszczony roztwór do strzykawki.
Invert the vial and withdraw the reconstituted solution into the syringe.
PolishLek Yondelis jest rozpuszczony i rozcieńczony przed podaniem dożylnym.
Before it is given to you, Yondelis is reconstituted and diluted for intravenous use.
PolishPrzed zastosowaniem należy upewnić się, że liofilizat jest całkowicie rozpuszczony.
Ensure that the lyophilisate is completely reconstituted before use.
PolishRozpuszczony lek i roztwór do infuzji przechowywać w temperaturze 15 – 30°C.
Reconstituted solution and the diluted solution: store at 15 – 30°C.
PolishOdwrócić zestaw strzykawki i fiolki, następnie wycofać tłok, aby pobrać rozpuszczony lek.
Turn the syringe-vial-assembly over, then withdraw plunger to redraw the dissolved drug.
PolishNie stosować preparatu Refludan, jeśli rozpuszczony roztwór jest mętny lub zawiera cząstki stałe.
Do not use Refludan if the reconstituted solution is cloudy or contains particles.
PolishRozpuszczony roztwór powinien być przejrzysty i nie powinien zawierać widocznych cząstek stałych.
The reconstituted solution should be clear and free from visible particulates.
PolishLiofilizowany proszek musi być rozpuszczony i rozcieńczony przed użyciem.
The lyophilised powder must be reconstituted and diluted before use.
PolishRozpuszczony lek wstrzykuje się dożylnie przez kilka minut.
The reconstituted product is to be injected intravenously over several minutes.
PolishRozpuszczony lek Visudyne jest nieprzejrzystym roztworem o barwie ciemnozielonej.
Reconstituted Visudyne is an opaque dark green solution.
PolishRozpuszczony i rozcieńczony roztwór leku zachowuje trwałość przez 24 godziny w temperaturze 25°C.
The reconstituted and diluted solution is stable for 24 hours at 25°C.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia raz rozpuszczony preparat powinien być zużyty natychmiast.
From a microbiological point of view the product, once dissolved, should be used immediately.
PolishRozpuszczony lek Xeomin jest przeznaczony do wstrzyknięć domięśniowych.
Dissolved Xeomin is intended for injections into the muscle.
PolishProszek leku Thyrogen musi być rozpuszczony w wodzie do wstrzykiwań.
The Thyrogen powder must be dissolved in water for injection.