"rozpuścić" - angielskie tłumaczenie

PL

"rozpuścić" po angielsku

PL

rozpuścić {czasownik}

volume_up
1. ogólne
Należy wstrząsnąć delikatnie fiolkę, aby rozpuścić proszek, unikając spienienia.
Shake the vial gently to dissolve the powder, avoiding foaming.
Wykonywać fiolką DELIKATNE ruchy obrotowe, aby całkowicie rozpuścić zawartość.
Swirl the vial GENTLY to completely dissolve the contents.
Rozpuścić granulat musujący w szklance zimnej wody (około 150 ml).
Dissolve the effervescent granules in a glass of cool water (approx.
2. Wojskowość
4. Żegluga

Synonimy (polski) dla "rozpuścić":

rozpuścić

Przykłady użycia - "rozpuścić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishProszek należy rozpuścić w załączonym rozpuszczalniku bezpośrednio przed użyciem.
The powder should be reconstituted prior to the first use with the solvent provided.
PolishZawartość fiolki leku HYCAMTIN 4 mg należy rozpuścić w 4 ml wody do wstrzykiwań.
HYCAMTIN 4 mg vials must be reconstituted with 4 ml water for injections.
PolishPrzed użyciem należy rozpuścić jedną fiolkę produktu Raptiva w rozpuszczalniku.
One vial of Raptiva should be reconstituted with the solvent before use.
PolishPrzed wykonaniem dożylnego wstrzyknięcia proszek należy rozpuścić w sterylnej wodzie.
The powder needs to be dissolved in sterile water before being injected into a vein.
PolishPrzed użyciem odpowiednią dawkę preparatu Elaprase należy rozpuścić w soli fizjologicznej.
The appropriate dose of Elaprase must be diluted in saline before it is infused.
PolishJeżeli potrzebny jest 1 lub 2 liofilizaty, można je rozpuścić w 0, 5 ml rozpuszczalnika.
When only 1 or 2 lyospheres are required the volume may be reduced to 0.5 ml.
PolishGranulat należy rozpuścić w szklance wody i wymieszać ze szczepionką.
The granules should be dissolved in a glass of water and mixed with the vaccine.
PolishMożna również rozpuścić tabletkę w wodzie i wypić powstałą zawiesinę.
Alternatively, disperse the tablet in water and drink the resulting suspension.
PolishPodawanie Rozpuścić preparat w wodzie do wstrzykiwań zgodnie z opisem w punkcie 6. 6.
Administration Reconstitute the preparation as described in section 6.6.
PolishLek należy rozpuścić w całej objętości rozpuszczalnika z ampułki 1 ml.
Reconstitution required with the entire contents of the 1 ml solvent ampoule
PolishLek należy rozpuścić w całej objętości rozpuszczalnika z ampułki 5 ml.
Reconstitution required with the entire contents of the 5 ml solvent ampoule
PolishSposób podawania Produkt FIRMAGON przed podaniem należy rozpuścić.
Method of administration FIRMAGON must be reconstituted prior to administration.
PolishProszek należy rozpuścić bezpośrednio przed zastosowaniem, w załączonym rozpuszczalniku.
The powder should be reconstituted immediately prior to use with the solvent provided.
PolishProszek należy rozpuścić w dołączonym rozpuszczalniku, bezpośrednio przed zastosowaniem.
The powder should be reconstituted immediately prior to use with the solvent provided.
PolishLek Yondelis należy rozpuścić, a następnie rozcieńczyć przed podaniem wlewu.
Yondelis must be reconstituted and further diluted prior to infusion.
PolishPrzed wykonaniem infuzji produkt Doribax należy rozpuścić, a następnie rozcieńczyć.
Doribax is reconstituted and then further diluted prior to infusion.
PolishW jednej ampułce z rozpuszczalnikiem można rozpuścić do trzech ampułek z proszkiem.)
Up to three containers of powder may be dissolved in the content of one ampoule of solvent.)
PolishNależy wstrząsnąć delikatnie fiolkę, aby rozpuścić proszek, unikając spienienia.
Shake the vial gently to dissolve the powder, avoiding foaming.
PolishProszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań należy rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań.
The powder for solution for injection has to be reconstituted with water for injection.
PolishPrzed podaniem preparat INVANZ należy rozpuścić, a następnie rozcieńczyć.
INVANZ must be reconstituted and then diluted prior to administration.